Stowarzyszenie Spółdzielnia Teatralna

Stowarzyszenie Spółdzielnia Teatralna

Dyrektor naczelny

Anna i Tomasz Rozmianiec

Sędziwoja 55/1 61-063 Poznań

505 134 331

spoldzielnia.art.pl@wp.pl

www.spoldzielnia.art.pl

Archiwum