EN

25.01.1974 Wersja do druku

"Sen" Kruszewskiej

Prapremiera i "Snu" Felicji Kruszewskiej odbyła się 27 marca 1927 r. w wileńskiej Reducie. Reżyserował sztukę Edmund Wier­ciński, scenografię projektował Iwo Gall, w roli Dziewczynki wystąpiła Halina Gallowa. W cza­sie prób Osterwa był nieobecny. Przyjechał, zobaczył i powiedział: ,,Cyrk". Niechętny stosunek Osterwy do spektaklu wy­wołał rozłam w zespole. Opuś­cili wtedy Redutę Edmund i Maria Wiercińscy, Jacek Woszczerowicz, Jadwiga Choynacka, Jan Kochanowicz i wielu innych. Je­rzy Zawieyski - jako pełnomoc­nik zbuntowanych - rozpoczął pertraktacje z Mieczysławem Rutkowskim, dyrektorem Teatru No­wego w Poznaniu. Byli redutowcy na inaugurację sezonu 1927/28 wystawili znowu "Sen" (w reżyserii Wiercińskiego i sce­nografii F. Krassowskiego), któ­ry był grany trzydzieści dwa ra­zy. Sukces w owych czasach niezwykły. Jednoroczny pobyt Wier­cińskiego i jego zespołu w Po­znaniu zapisał się trwale w hi­storii polskiego teatru, chociaż następne

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Tytuł oryginalny

"Sen" Kruszewskiej

Źródło:

Materiał nadesłany

Głos Wybrzeża nr 21

Autor:

Stanisław Hebanowski

Data:

25.01.1974

Realizacje repertuarowe