EN

Sanocki Dom Kultury

Sanocki Dom Kultury

Dyrektor naczelny

dyr. Waldemar Szybiak

ul.Mickiewicza 24 38-500 Sanok

(13) 4631042, 4634142 (fax)

[email protected]

www.sdksanok.pl

Archiwum