EN
14.12.2021, 13:23 Wersja do druku

Rzeszów. Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń na Festiwal Maskarada

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń spektakli na nasz coroczny Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy MASKARADA. 12. edycja Festiwalu odbędzie się w terminie od 14 do 18 maja 2022 roku. Jej hasłem przewodnim jest: gośćINNOŚĆ. Określa ono w skrócie ideę, wokół której chcemy się skoncentrować, komponując zarówno program konkursowy, jak i program towarzyszący.

12. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada”

Temat: gośćINNOŚĆ

Rzeszów, 14-18 maja 2022 roku


Hasło przewodnie MASKARADY to gośćINNOŚĆ, gdzie INNOŚĆ rozumiana jest jako odmienność, różnorodność, a gościnność jako szacunek i ciekawość drugiego człowieka. Chcemy, aby spektakle prezentowane w ramach 12. MASKARADY oprócz reprezentowania wysokiego poziomu artystycznego i wykorzystania ciekawych środków inscenizacyjnych z obszaru teatru formy, podejmowały temat szeroko pojmowanej INNOŚCI. Hasło to będzie interpretowane szeroko, prowokując do rozmowy na temat RÓŻNORODNOŚCI, TOŻSAMOŚCI i UWAŻNOŚCI. Wszystkie podejmowane w ramach Festiwalu działania nawiązywać będą do tematyki odmienności. Przyjrzymy się emocjom, jakie budzi w nas nieznane. Zastanowimy się, czy tolerancja jest pojęciem pozytywnym, pejoratywnym czy neutralnym, oraz czym różni się od szacunku. Na dobrą sprawę, każdy z nas jest INNY, chcemy poddać refleksji to: gdzie, dlaczego i po co stawiamy granice INNOŚCI i normy, z czego wynikają i czemu służą. Chcemy przyjrzeć się temu, jakie problemy rodzi tzw. INNOŚĆ od większości członków danej społeczności i jak można pokonać bariery, które nas jako ludzi dzielą.

ZGŁOSZENIA I WYNIKI
Zapraszamy do zgłaszania propozycji spektakli drogą elektroniczną na adres: [email protected]. Czekamy na Państwa zgłoszenia do 31 stycznia 2022 r. Przesyłamy w załączeniu Regulamin Festiwalu oraz Kartę zgłoszenia.

Kwalifikacja spektakli festiwalowych odbywa się na podstawie przesłanych przez zespoły materiałów.
O wstępnych wynikach kwalifikacji teatry zostaną poinformowane do 11 marca 2022 r. Termin ostatecznego potwierdzenia, które spektakle znajda się w programie Festiwalu, zależny jest od terminu, w jakim Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosi informacje o dofinasowaniu projektów zgłoszonych do programu: Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży.

Zachęcamy także do nasyłania propozycji do części pozakonkursowej Festiwalu – wydarzeń parateatralnych, teatralizowanych koncertów, performance’ów i innych produkcji artystycznych, wpisujących się w temat przewodni Festiwalu.

Z wyrazami szacunku i nadzieją na Festiwalowe spotkanie w Rzeszowie,

Monika Szela Przemysław Jaszczak

Dyrekcja Teatru „Maska” w Rzeszowie

Pliki do pobrania

Źródło:

Materiał nadesłany