13.03.1992 Wersja do druku

Rozbieranie Fredry

Czy można sobie wyobrazić wystawienie "Dam i huzarów" bez peruk, kapeluszy i wojsko­wych mundurów? Mikołaj Grabowski twierdzi, że tak. Je­go najnowsza inscenizacja bę­dzie pod tym względem dosyć nietypowa - Fredrowscy bo­haterowie zostaną bowiem po­zbawieni charakterystycznych strojów z epoki. Zdaniem reży­sera, tylko w ten właśnie spo­sób można dotrzeć do tego co rzeczywiście napisał Fredro, gdyż dotychczas romantyczny kostium skutecznie przesłaniał istotę jego twórczości. Odpo­wiedź na pytanie czy sztuki "naszego najwspanialszego ko­mediopisarza"' są tylko staro­świeckimi, zabawnymi opo­wiastkami, czy też kryją w sobie jakąś ponadczasową pra­wdę o nas Polakach w ogóle, przyniesie sobotnie przedsta­wienie. Autorem scenografii jest Jacek Ukleja, a wśród wy­konawców zobaczymy między innymi Bożenę Adamek, Iwonę Bielską, Urszulę Popiel, Mariana Dziędziela, Andrzeja Gra­bowskiego.

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Tytuł oryginalny

Rozbieranie Fredry

Źródło:

Materiał nadesłany

Gazeta Krakowska nr 62

Autor:

A.F.

Data:

13.03.1992

Realizacje repertuarowe