EN

16.09.2022, 12:27 Wersja do druku

Poznań. Projekt „Roztańczone rodziny" wraca do Teatru Polskiego

Do Teatru Polskiego w Poznaniu wraca od 18 września 2022 projekt Roztańczone Rodziny! To pionierski na skalę Polski, poznański program edukacyjny z dziedziny tańca eksperymentalnego dla rodzin.

fot. mat. teatru

Cechami wyróżniającymi projekt są: interaktywna forma proponowanych aktywności, poszerzone postrzeganie tańca i choreografii – jako artystycznego i społecznego doświadczenia – oraz międzynarodowy charakter programu. Projekt pragnie również integrować środowiska akademickie, artystyczne i pedagogiczne, co pozwala przekładać wiedzę naukową na działalność artystyczną i odwrotnie – na rozwój wiedzy dzięki sztuce.

Program Roztańczone Rodziny jest wyraźnym gestem, akcentującym ogromną wagę wczesnych doświadczeń artystycznych, które owocują otwartą i krytyczną postawą wobec sztuki, obudzeniem potrzeby codziennego uczestnictwa w kulturze, kreatywnością, wzrostem poszanowania różnorodności (międzypokoleniowej oraz cielesnej) każdego człowieka oraz umocnieniem więzi rodzinnych.

- W 2021 roku, po dziesięciu latach istnienia, program Roztańczone Rodziny zmienił swoją siedzibę oraz administratora – mówi Hanna Bylka-Kanecka, opiekunka merytoryczna programu Roztańczone Rodziny. - Napełnieni pięknymi wspomnieniami wspólnych działań, pożegnałyśmy się z Art Stations Foundation i Studiem Słodownia +3 w Starym Browarze, historycznym miejscem na mapie polskiego tańca i, na zaproszenie dyrektorów Macieja Nowaka i Marcina Kowalskiego, oraz we współpracy z Fundacją Performat, energicznym krokiem weszłyśmy do Teatru Polskiego w Poznaniu. Zmiana ta przysłuży się poszerzeniu grupy odbiorców programu oraz jest pretekstem do pogłębiania dialogu między tańcem i teatrem.

Tegoroczna edycja programu Roztańczone Rodziny składać się będzie z:

serii 10 rodzinnych warsztatów tanecznych

- w programie wydarzenia dla rodzin z dziećmi od 1 do 11 lat. Wszystkie warsztaty prowadzone będą przez polskie i zagraniczne artystki i edukatorki doświadczone w ruchowej pracy z dziećmi i dorosłymi. Warsztaty są zaproszeniem do świata tańca i choreografii, oraz stwarzają okazję do pogłębiania więzi rodzinnych i samorozwoju w kontakcie ze sztuką. Warsztaty tegorocznej edycji będą tłumaczone na język ukraiński (pojawia się także nowa, ukraińskojęzyczna zakładka strony www). Mamy ogromną nadzieję, że pozwoli to na większą dostępność wartościowych wydarzeń kulturalnych dla rodzin ukraińskich, przebywających na stałe lub tymczasowo w Poznaniu.

Media-Biblio-teki – multimedialnej bazy materiałów

- w ramach podsumowania tegorocznej edycji poszerzymy bazę o 5 nowych inspirujących filmów, z których będzie można korzystać w trakcie rodzinnej zabawy, w domach, a także w kontekstach profesjonalnych, przy budowaniu scenariuszy zajęć dla dzieci i rodzin.

warsztatów dla krytyczek i krytyków Skoczne słowa

- warsztaty będą okazją do budowania języka krytycznego przydatnego w kontekście mówienia i pisania o choreografii dla dzieci i rodzin. (szczegóły wydarzenia zostaną opublikowane w późniejszym terminie)

Więcej o programie – filmy, warsztaty i materiały – na stronie www.roztanczonerodziny.pl

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania

Źródło:

Materiał nadesłany