EN

12.08.2021, 15:02 Wersja do druku

Poznań. Został tydzień na zgłaszanie tekstów o dramaturgii

Już tylko przez tydzień czekamy na propozycje krótkich artykułów poruszających zagadnienia związane ze współczesną dramaturgią dla dzieci i młodzieży. Wybrane teksty ukażą się na stronie internetowej: www.nowesztuki.pl. Wydawcą katalogu NoweSztuki.pl jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

Poszukujemy szkiców, esejów i artykułów dotąd niepublikowanych, związanych z współczesną polską bądź tłumaczoną dramaturgią dla dzieci i młodzieży, czyli sztukami teatralnymi powstałymi po roku 1989.

Przykładowe obszary rozważań: 

- przegląd tematów i estetyk w dramaturgii dla młodej widowni; 

- pogłębione interpretacje utworów; 

- sceniczne życie tekstów i reżyserskie interpretacje dramatów; 

- kondycja współczesnego dramatu dla młodzieży;

- dramaturgie innych kultur i języków;

- eseje, szkice, artykuły dotyczące kondycji, nurtów, kierunków rozwoju, przyszłości lub przeszłości sztuk teatralnych skierowanych do młodych. 

Na tematy i krótkie abstrakty (500–1000 znaków) czekamy do 20 sierpnia 2021.

Zgłoszenia należy kierować do Aleksandry Łozowskiej na adres: [email protected]

Prosimy o wpisywanie w tytule wiadomości: „Call for papers – nowe teksty”. 

Do końca sierpnia odezwiemy się do autorek oraz autorów z informacją o wybranych tematach. Termin przysyłania tekstów to 30 września 2021.

Liczba znaków: 10 000–15 000 znaków (ze spacjami)

Honorarium: 400 zł brutto (umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich)

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne