Miejski Dom Kultury

Miejski Dom Kultury

Dyrektor naczelny

Piotr Filipowicz

ul. Polska 12 12 - 100 Szczytno

tel/fax: 089 624 35 59

sekretariat@mdkszczytno.pl

www.mdkszczytno.pl

Archiwum