EN

Miejski Dom Kultury Batory (Teatr Momo)

Miejski Dom Kultury Batory (Teatr Momo)

Dyrektor naczelny

Tomasz Ignalski

ul. S. Batorego 6 41-506 Chorzów

tel. 032 2460 060/3, tel./faks 032 2463 937

[email protected]

www.mdk-batory.com.pl

Archiwum