Międzynarodowe Stowarzyszenie Promocji Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa

Międzynarodowe Stowarzyszenie Promocji Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa

Dyrektor naczelny

prezes: Alexandr Azarkevitch

ul. Gandhiego 4/29 91-012 Łódź

0 501 497 255

choreographicart@gmail.com

www.amberfaun.com

Archiwum