EN
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie

Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie

Dyrektor naczelny

Aleksandra Kielan

ul. Elektoralna 12 00-139 Warszawa

tel. 022 586 42 00 (centrala), 620 39 62 (sekretariat dyrektora) faks 022 624 70 01

mckis@mckis.waw.pl

www.mckis.waw.pl

Archiwum

Pokaż 12 kolejnych artykułów