EN

9.05.2017 Wersja do druku

"Listopad" w maju u Fredry

"Listopad" Henryka Rzewuskiego w reż. Tomasza Węgorzewskiego w Teatrze im. Fredry w Gnieźnie. Pisze Jarek Mixer Mikołajczyk w portalu popcentrala.com

Sam wybór "Listo­pada" w maju, trochę irra­cjo­nalny jak tego­roczna pogoda. Rzecz nawet nie w przełożeniu powieści na język dra­matu, czyli lite­ra­tury na język sztuki total­nej. Rze­wu­ski napisał kobyłę gigan­tycz­nych roz­mia­rów, którą nie tyle ujeździć trudno, co raczej dra­biny strażackiej trzeba by ją osiodłać. Fascy­na­cja tym co zrobił w dobie stanu wojen­nego Mikołaj Gra­bow­ski z tąż kobyłą, to trochę mało... Pyta­nia o potrzebę reali­za­cji tego właśnie tek­stu, pozo­stają zapewne i po obej­rze­niu, nie są już jed­nak tak natrętne jak przed pre­mierą. Rze­wu­ski wpraw­dzie, jest istot­nym przed­sta­wi­cie­lem romansu pol­skiego, trochę nie­po­trzeb­nie zapo­mnia­nym jed­nak jego i widze­nie histo­rii i język zdają się dziś archa­iczne. Na szczęście sam Rze­wu­ski bar­dzo się starał być obiek­tywny uka­zując kon­flikt pomiędzy tra­dy­cjo­na­li­stami, a nazwijmy t

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Tytuł oryginalny

"Listopad" w maju u Fredry

Źródło:

Materiał nadesłany

www.popcentrala.com

Autor:

Jarek Mixer Mikołajczyk

Data:

09.05.2017

Realizacje repertuarowe