EN

14.05.2021, 09:58 Wersja do druku

Legnica. Powołano komisję w konkursie na dyrektora Teatru Modrzejewskiej

12 maja zarząd województwa dolnośląskiego powołał dziewięcioosobowy skład komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Jedynym kandydatem, który złożył ofertę i stanął do konkursu, jest obecny dyrektor legnickiej sceny Jacek Głomb.

fot. mat. teatru

Obecny dyrektor Teatru Modrzejewskiej Jacek Głomb swoją funkcję sprawuje od sierpnia 1994 roku i należy do trzech najdłużej urzędujących dyrektorów teatrów w Polsce. Nigdy nie był poddawany procedurze konkursowej, bowiem przedłużano mu kadencje bezkonkursowo. 31 sierpnia br. kończy mu się kolejna kadencja, na którą go powołano.

Ogłoszony w końcu sierpnia ub. roku przez zarząd województwa dolnośląskiego zamiar przeprowadzenia konkursu wywołał zaskoczenie i sprzeciw wielu środowisk, które w petycjach i oświadczeniach apelowały, by organizator teatru - zgodnie z prawem, które przewiduje taką możliwość dla wybitnych twórców kultury - powołał Jacka Głomba na kolejną kadencję bez przeprowadzania konkursu. Zarząd województwa nie uwzględnił tych postulatów i w lutym br. podjął uchwałę o przeprowadzeniu procedury konkursowej. W marcu br. minął termin zgłaszania przez kandydatów ofert na prowadzenie Teatru Modrzejewskiej. Jedynym kandydatem, który złożył ofertę i zgłosił chęć ubiegania się o stanowisko dyrektora legnickiego teatru był Jacek Głomb.

12 maja br. zarząd województwa powołał komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. W jej skład weszli:

1. przedstawiciele organizatora Teatru Modrzejewskiej: Grzegorz Ćwiertniewicz – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - Przewodniczący Komisji, Tytus Czartoryski – radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego - zastępca Przewodniczącego Komisji oraz Krzysztof Duszkiewicz - zastępca prezydenta Legnicy;

2. przedstawiciele Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: Agnieszka Komar-Morawska – dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Andrzej Nowarski – ekspert ds. prawnych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu;

3. przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych działających w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy: Robert Gulaczyk – przewodniczący Komisji Zakładowej Związku Zawodowego Aktorów Polskich przy Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy oraz Łukasz Kozłowski  – członek komisji zakładowej Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy;

4. przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych lub twórczych właściwych ze względu na zakres działania Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy: Ewa Leśniak – wiceprezes Zarządu Głównego Związku Artystów Scen Polskich ZASP oraz Paweł Szkotak – prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów.

Terminu pierwszego spotkania komisji konkursowej dla oceny złożonej oferty oraz daty wysłuchania kandydata nie ustalono. Czas na zakończenie procedury konkursowej, która ma wyłonić i rekomendować zarządowi województwa kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, określono na 30 czerwca br.


Źródło:

Materiał nadesłany