EN

18.08.2021, 09:45 Wersja do druku

Kraków. Teatr Mumerus w sierpniu

Teatr Mumeurs zaprasza na sierpniowe spektakle. Na dziedzińcu Muzeum Archeologicznego będzie można zobaczyć m.in. "Pieśń gminną" i "Dziś umarł Prokofiew".

fot. Robert Żurek

20.08, godz. 19.00, Muzeum Archeologiczne (dziedziniec), Kraków, ul. Senacka 3, "Pieśń gminna" 

Teatr Mumerus wraz z wokalistkami grupy Strojone wychodzą z tradycyjnej kultury ludowej na spotkanie z folklorem miejskim. Przestrzenią muzycznego spektaklu staje się nieokreślone polskie miasto ostatniego stulecia. Tutaj, w szemranych zaułkach bandyci i ich ofiary snują opowieść o zbrodniach wszelkiej maści, krwawych, makabrycznych, groteskowych. Tutaj pieśń wędrownego dziada przeistacza się w miejską balladę, wieść gminną. Pieśń Gminną. 

W owej historii zbrodni na równi wybrzmiewają lwowska bałaka, gwara warszawska czy rzeszowska pieśń ludowa. Przeplatające się miejskie legendy i wiejskie pogłoski, spajają fragmenty Mickiewiczowskich ballad. Zestawienie tych – zdawać by się mogło – tak różnorodnych opowieści, ukazuje ich koherencję i wspólną genezę. To pieśń wędrownego lirnika, z ust którego wypływa historia niesiona od wsi do wsi lub od ulicy do ulicy. W przedstawianych w Pieśni Gminnej utworach, skleconych niekiedy koślawo, częstochowskimi rymami, innym razem buchających barokowym dramatyzmem, wciąż pobrzmiewa echo pragnienia uwiecznienia słowem i pieśnią różnych - czasem niecnych - czynów.

Zapraszamy Cię, widzu i podglądaczu, słuchaczu, na podwórze Pieśni Gminnej, gdzie diabeł staje się spowiednikiem, rewolwer aniołem, a ulicznica – liryczną bajarką.

PROJEKT ZREALIZOWANY W RAMACH NAGRODY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO "ARS QUAERENDI" ZA WYBITNE DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI KULTURY

fot. Joanna Marcinkowska

27.08, godz. 19.00, Muzeum Archeologiczne (dziedziniec), Kraków, ul. Senacka 3, "Historyja barzo cudna. Bunt upadłych aniołów"

Niebo. Piekło. Ziemia. I wielki obecny-nieobecny JHWH. Ten, którego słowo wieczne jest. Rzecz o zmaganiu się z językiem i przestrzenią, determinującymi zarówno człowieka, jak i aktora, ale też wykreowaną na tę chwilę postać sceniczną. Historia ta wydarzyła się bardzo dawno temu i zarazem wydarza się wciąż, tu i teraz. Walka dobra ze złem, człowieka z diabłem, aktora z postacią. Historyja barzo cudna.

"Teatr Mumerus opowiedział historię o rzeczywistości, dla nas współczesnych, tak odległej i obcej. Kto dzisiaj zastanawia się nad sejmem piekielnym, czartami i pochodzeniem dobra i zła? Odsetek pasjonatów tej dziedziny jest niewielki w porównaniu do wcześniejszych pokoleń, które całym sercem wierzyły w gusła, czary i opowieści o diabelskich duchach, pragnących sprowadzić człowieka na złą drogę. Przez wieki historie te pobudzały wyobraźnię, ostrzegały przed występkiem. Teraz ich nie ma. Co się z nami stało?" (Monika Morusiewicz, Dziennik Teatralny) 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

fot. Katarzyna Gałek

29.08, godz. 19.00, Teatr Zależny, ul. Kanonicza 1, "Godzinki czyli od świtu do zmierzchu"

"Godzinki czyli od świtu do nocy" to spektakl muzyczno-taneczny, poświęcony pieśniom śpiewanym codziennie o określonych porach dnia. Akcja, zgodnie z tradycyjną koncepcją jedności czasu, zawiera się  w ciągu jednej doby - czyli, jak w podtytule: "od świtu do nocy". Najistotniejszym założeniem przedstawienia jest to, aby struktura muzyczna (rozumiana jako synteza śpiewu, mowy, ciszy i  dźwięków związanych z materialnością tak ludzi, jak i rzeczy) pełniła rolę nadrzędną i określała kształt oraz charakter całości. Spektakl koncentruje się na tzw. "białym śpiewie" oraz na tańcach. Chodzi tu o tańce służące bądź odpędzaniu złego - czyli będące w istocie rodzajem egzorcyzmów - tak jak tarantela bądź też  tych, które umożliwiały kontakt z rzeczywistością pozazmysłową -  jak tańce chasydzkie, podczas których dusza ma się podnieść o dwie stopy nad ziemię - jak głosi chasydzkie powiedzenie.  Zaś Jerzy Trzanowski, XVII-wieczny poeta trzech narodów: polskiego, czeskiego i słowackiego (którego teksty, w przekładzie na współczesną polszczyznę Zbigniewa Macheja, wykorzystane zostały w spektaklu) napisał: "Usta jak dzwoneczek brzmią/ lecz wtedy najmocniej grzmią,/gdy serce sznureczek ciągnie, /taki głos Niebo osiągnie".

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. 

Wsparcie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

fot. Ilja Van de Pavert

31.08, godz. 19.00, Muzeum Archeologiczne (dziedziniec), Kraków, ul. Senacka 3, "Dziś umarł Prokofiew"

Spektakl "Dziś umarł Prokofiew" w oparciu o tekst współczesnej polskiej autorki, Moniki Milewskiej, poświęcony jest muzyce przywołanego w tytule Sergiusza Prokofiewa i - przede wszystkim - Dymitra Szostakowicza. Akcja utworu rozgrywa się 5 marca 1953 roku (i w kilku dniach następnych), w dniu w którym umarł Prokofiew (a także Józef Stalin) i oparta jest na poszukiwaniu kwiatów na pogrzeb Prokofiewa, których oczywiście nie można dostać, bo wszystkie zostały przeznaczone na pogrzeb Stalina. Kwiatów tych poszukuje właściwy bohater sztuki Milewskiej, Dymitr Szostakowicz - co przeplatane jest retrospekcjami z życia kompozytorów ukazującymi dramat artysty w państwie totalitarnym. Siła wyrazu jest tym większa, że pojawia się również Józef Stalin. Ale najważniejszym bohaterem spektaklu jest muzyka Dymitra Szostakowicza i Sergiusza Prokofiewa: odtwarzana z nagrań, wykonywana na różnych ciekawych instrumentach, wyśpiewana i wytańczona (także na rolkach).

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Sponsor: Restauracja Chimera

Partner: Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STeN w Krakowie

OLSZTYŃSKI FESTIWAL TEATRÓW ULICZNYCH

22.08. godz. 18.30 Olsztyn, Targ Rybny (plener), "Pieśń gminna"

APPENDIX

30.08, godz. 19.30 , Muzeum Archeologiczne (dziedziniec), Kraków, ul. Senacka 3, Koncert złożony z fragmentów muzycznych spektakli Teatru Mumerus

***

LATO TEATRALNE MUMERUS

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Krakowa 

Więcej informacji: mumerus.net lub https://www.facebook.com/www.mumerus.net

Bilety: https://ewejsciowki.pl/krakow/teatry/teatr-mumerus,871

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne