EN
06.07.2022, 12:38 Wersja do druku

Kraj. MKiDN: 17 mln zł dla ponad 100 instytucji kultury w projekcie „Kultura bez barier”

Ponad 17 mln zł trafi do 111 instytucji kultury z całej Polski w ramach unijnego projektu „Kultura bez barier” współrealizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Kultury bez Barier - poinformowało MKiDN.

Na swojej stronie resort kultury wyjaśnił, że "projekt ma za zadanie poprawę dostępności oferty polskich instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami".

Poinformowano, że instytucje kultury zostały wyłonione w drodze konkursu na podstawie zgłoszonych wniosków. "Otrzymane dotacje wykorzystają do pilotażowego wdrożenia opracowanego w ramach projektu modelu zapewniania dostępności zasobów i oferty instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami" - wyjaśniono.

Wyniki konkursu grantowego w ramach projektu "Kultura bez barier" zostały opublikowane na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/lista-ocenionych-wnioskow/

Projekt "Kultura bez barier" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Źródło:

PAP

Wątki tematyczne