12.12.2007 Wersja do druku

Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych Teatru Nowego w Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi na podstawie zarządzenia Nr l297N/07 z dnia 9 listopada 2007 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych Teatru Nowego w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, ul. Zachodnia 93.

. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać łącznie następujące wymogi: l) wykształcenie wyższe w dziedzinie kultury, 2) doświadczenie w pracy artystycznej, 3) odpowiedni stan zdrowia. Dokumenty wymagane od kandydatów: l) wniosek-pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu wraz z motywacją objęcia stanowiska zastępcy dyrektora ds. artystycznych Teatru Nowego w Łodzi, 2) zarys koncepcji artystycznej Teatru Nowego w Łodzi, 3) curriculum vitae, 4) dyplom ukończenia studiów wyższych (dopuszcza się przedstawienie oryginału lub odpisu bądź uwierzytelnionej. notarialnie kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia), 5) oświadczenie kandydata zawierające informację o jego dorobku artystycznym, 6) zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego. Nie zostanie dopuszczony do konkursu kandydat, nie spełniający któregokolwiek z powyższych wymogów. Powołani

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Źródło:

Materiał nadesłany

Data:

12.12.2007

Wątki tematyczne