EN

27.06.2023, 16:30 Wersja do druku

Poznań. Koncepcja programowa Uli Kijak i Dominiki Mądry dla Teatru Polskiego

W ramach dobrych praktyk udostępniamy koncepcję programową dla Teatru Polskiego w Poznaniu, opracowaną przez nas wspólnie i zaproponowaną w konkursie na kandydatkę/kandydata na stanowisko dyrektora/dyrektorki tego teatru.

W powyższym konkursie żadna osoba nie uzyskała bezwzględnej większości głosów. Komisja konkursowała rekomendowała Prezydentowi Miasta Poznania dwie osoby spośród biorących udział w konkursie: Ulę Kijak i Marcina Kowalskiego, Prezydent podjął decyzję o ponownym ogłoszeniu konkursu.

W trakcie przygotowań ogłosiłyśmy publicznie nasz zamiar udziału w konkursie i zaprosiłyśmy do rozmów z nami osoby chętne do współpracy. Chcemy szczególnie podziękować wszystkim osobom, które się do nas zgłosiły - poniższa koncepcja programowa obejmuje również projekty wybrane spośród tych zgłoszeń. Dziękujemy też wszystkim osobom, organizacjom i instytucjom, które nas wspierały, wyraziły gotowość do współpracy, przyczyniły się do rozwoju naszego programu poprzez rozmowy, konsultacje, sugestie, propozycje i feedback.

Wierzymy, że Teatr Polski w Poznaniu oraz polski teatr to dobro wspólne, które warte jest namysłu i rozmowy. Poniższa koncepcja programowa jest efektem naszej refleksji i naszym głosem w tej rozmowie.

Ula Kijak i Dominika Mądry

Pliki do pobrania

Źródło:

Materiał nadesłany