EN

20.03.2023, 12:20 Wersja do druku

Katowice. W niedzielę rozpoczął się III Kongres Tańca

W  niedzielę w Muzeum Śląskim w Katowicach rozpoczął się trzydniowy III Kongres Tańca, organizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. To ważne wydarzenie dla polskiego środowiska tańca, okazja do podsumowań oraz nakreślenia nowych perspektyw – podają organizatorzy.

mat. organizatora

Uczestnicy Kongresu, który odbędzie się pod hasłem „Dyskutujmy. Twórzmy. Działajmy”, będą rozmawiać m.in. o edukacji zawodowej, finansowaniu i upowszechnianiu tańca.

„Każdy z dotychczasowych Kongresów Tańca był wyjątkowym miejscem spotkania środowiska tańca i dyskusji o ważnych dla polskiego tańca – we wszystkich jego wymiarach i obszarach – kwestiach. III Kongres Tańca chce tę tradycję kontynuować – być otwartą przestrzenią zapraszającą do rozmowy tworzenia i działania, co znajduje swoje odzwierciedlenie w jego haśle Dyskutujmy, Twórzmy, Działajmy” - wskazał zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca Karol Urbański.

Wyraził przekonanie, że wybór programu, panelistów i liczny udział uczestników sprawią, „że wszystkie ważne kwestie wybrzmią, wyzwania zostaną zdiagnozowane, a możliwe ścieżki rozwoju wraz z propozycją realnych rozwiązań wskazane”.

Jak wskazał, organizacja tegorocznego Kongresu w stolicy woj. śląskiego jest wyrazem uznania dla potencjału i różnorodności tego regionu w obszarze tańca, zarówno w wymiarze historycznym jak i współczesnym. „Chcemy, aby kolejne kongresy odbywały się w różnych ważnych dla polskiego tańca ośrodkach. Niech to spotkanie będzie czasem wytężonej pracy, ale też wielkim świętem polskiego środowiska tańca” - podsumował wicedyrektor.

Jak podają organizatorzy, podczas spotkania w Katowicach przedstawiciele środowiska będą wspólnie wypracowywać konkretne rozwiązania zasygnalizowanych problemów i kierunki rozwoju. Przedstawiciele NIMiT zaznaczają, że jednym z nadrzędnych celów Kongresu jest możliwość oddania głosu ludziom tańca. Pierwszym krokiem było przeprowadzenie badania ankietowego, diagnozującego potrzeby środowiska. Jego wyniki pomogły przygotować zarys ośmiu bloków tematycznych. Następnie Instytut zwrócił się do organizacji reprezentujących środowisko tańca oraz instytucji wspierających rozwój tańca w Polsce z propozycją wskazania ich reprezentantów do poszczególnych paneli.

Aby oddać głos także artystom i artystkom niezrzeszonym, NIMiT ogłosił otwarty nabór kandydatów i kandydatek na panelistów i panelistki. Wszyscy razem będą brali udział w dyskusjach na tematy dotyczące edukacji zawodowej, kwestie związanych z wykonywaniem zawodu, rozmawiać o finansowaniu tańca, infrastrukturze, relacjach w środowisku tańca, a także dostępności i upowszechnianiu tańca oraz budowaniu publiczności i promocji.

Organizatorem III Kongresu Tańca jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, wydarzenie jest finansowane z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem Kongresu jest Muzeum Śląskie w Katowicach, a patronat honorowy nad nim sprawują: wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.

Tuż przed Kongresem, w sobotę, w różnych częściach regionu odbędzie Śląski Dzień Tańca, także organizowany prze NIMiT. W jego programie znajdą się m.in.: prezentacje spektakli, pokazy prac studentów i absolwentów szkół artystycznych, warsztaty taneczne - od tańca współczesnego i klasycznego, po taniec Bollywood i akrobatykę taneczną.

Udział w Śląskim Dniu Tańca potwierdzili: Teatr Rozrywki w Chorzowie, Opera Śląska, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, Teatr Tańca i Ruchu Rozbark, Zakład Tańca Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. L. Różyckiego w Bytomiu, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie oraz Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek. Każda z tych instytucji przygotowała swoje propozycje.

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca realizuje inicjatywy twórcze, wydawnicze, naukowe i stypendialne. Prowadzi takie projekty jak: Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, Przestrzenie Sztuki, Koryfeusz Muzyki Polskiej, PolandDances czy Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej. Wszystkie zadania finansowane są w ramach działalności bieżącej Instytutu z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło:

PAP