04.03.2021, 12:54 Wersja do druku

Katowice. Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał nagrody Marszałka Województwa Śląskiego: artystyczne, dla młodych twórców, za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków za rok 2020 następującym osobom:

Nagrody artystyczne Marszałka Województwa Śląskiego: Adam Baumann - za osiągnięcia w dziedzinie aktorstwa, Łukasz Długosz - za osiągnięcia w dziedzinie muzyki, Wacław Golonka - za osiągnięcia w dziedzinie muzyki.

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców:
Łukasz Koniuszy - za osiągnięcia w dziedzinie grafiki, Katarzyna Błaszczyńska - za osiągnięcia w dziedzinie aktorstwa i pracy z tekstem, Alicja Miruk-Mirska - za osiągnięcia w dziedzinie muzyki.

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury:
Antoni Gluza - za upowszechnianie kultury ludowej,
Regina Gowarzewska-Griessgraber - za upowszechnianie sztuki operowej,
Ireneusz Kozera - za upowszechnianie kultury muzycznej.

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków: prof. Julian Gembalski w kategorii „Wykonawca", ks. dr Krystian Worbs w kategorii „Inwestor".

Złote Maski
KATOWICE. Ustala się, że w roku 2021 nagroda teatralna Złote Maski w województwie śląskim za rok 2020 fundowana będzie z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości po 7000 zł w dziewięciu kategoriach regulaminowych.

Źródło:

Śląsk nr 2