EN

10.11.2020, 14:29 Wersja do druku

Internet. Powstał Portal Muzyki Polskiej

Bogata baza wiedzy na temat twórców, trendów myślowych, społeczeństwa i sztuki czasu rozbiorów udostępniona została w internecie - poinformował PAP Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

Inne aktualności

W ramach Portalu Muzyki Polskiej zostały przygotowane witryny informacyjne dotyczące 25 twórców, takich jak m.in. Ignacy Feliks Dobrzyński, Franciszek Lessel, Józef Krogulski, Franciszek Mirecki, Maria Szymanowska, ale także - jak zaznaczają autorzy portalu - nieco lepiej znani publiczności sal koncertowych, choć również nieposiadający obecnie kompleksowych opracowań informacyjnych - Mieczysław Karłowicz, Stanisław Moniuszko i Juliusz Zarębski.

W Portalu znajdują się m.in. biogramy każdego z kompozytorów: w wariancie rozbudowanym i skróconym; pełne katalogi dzieł; kalendaria życia i twórczości; poświęcona kompozytorom bibliografia i ikonografia.

"Sukcesywnie - jak zapewniają realizatorzy tego przedsięwzięcia - będą udostępniane nagrania muzyki, jak również dokumenty filmowe, wypowiedzi znawców i interpretatorów ich dorobku spisane i zarejestrowane".

Portal Muzyki Polskiej będzie zatem pierwszym centrum kompletnej i usystematyzowanej wiedzy o wybranych twórcach, dostępnej natychmiast w najbardziej przystępnej i syntetycznej formie. Jego założenia merytoryczne i technologiczne przewidują zaś stopniową rozbudowę, aż do momentu wypełnienia go informacjami na temat polskich kompozytorów, w tym również tych, którzy działali przed jak i po okresie zaborów.

Multimedialna, wielowarstwowa platforma powstała w ramach programu Dziedzictwo Muzyki Polskiej, którego założeniem jest nadrobienie wielopokoleniowych zaległości skutkujących nieobecnością muzyki polskiej w świadomości wykonawców i publiczności na świecie.

Program "Dziedzictwo Muzyki Polskiej" jest finansowany w całości przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a realizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Adres portalu: www.portalmuzykipolskiej.pl

Źródło:

PAP

Autor:

Anna Bernat