EN

21.07.2021, 12:46 Wersja do druku

Gdańsk. Agata Grenda dyrektorem Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

Agata Grenda obejmie stanowisko dyrektora Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (GTS), funkcję tę sprawować będzie przez trzy sezony artystyczne, począwszy od 1 września 2021 r. W marcu zmarł prof. Jerzy Limon, pomysłodawca i wieloletni dyrektor GTS.

fot. Agnieszka Szenrok/mat. GTS

Decyzję dotyczącą dyrektora GTS podjęli organizatorzy tej instytucji tj. władze miasta Gdańska i samorządu województwa pomorskiego w uzgodnieniu ze współtworzącą teatr Fundacją Theatrum Gedanense.

"Dyrektor prof. Jerzy Limon w czasie trwania ostatniej kadencji planował zatrudnienie Agaty Grendy na stanowisku zastępcy dyrektora ds. programowych, rekomendował również organizatorom teatru rozważenie kandydatury Agaty Grendy jako przyszłej dyrektor teatru" - poinformował w środę rzecznik prasowy prezydenta Gdańska Daniel Stenzel.

Obecnie, zgodnie z ustawowym wymogiem pozyskania opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności instytucji prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wystąpiła do dwóch organizacji – Związku Artystów Scen Polskich oraz Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów - o zaopiniowanie kandydatury Agaty Grendy.

Agata Grenda jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła też studia podyplomowe na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia w marketingu i zarządzaniu.

Wykładała na studiach podyplomowych "Menedżer Kultury" w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. W latach 2004–06 kierowała Impresariatem w Teatrze Nowym im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu.

W latach 2006–11 pracowała jako zastępczyni dyrektora oraz kuratorka sztuk performatywnych w Instytucie Kultury Polskiej w Nowym Jorku, a w latach 2015–17 objęła funkcję dyrektora, w randze konsula, tej placówki.

W latach 2011-15 była dyrektorką Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, gdzie podlegało jej 21 wielkopolskich instytucji kultury.

W latach 2017-21 prowadziła firmę "Grenda. Produkcja Kultury", oferującą usługi szkoleniowe, mentorskie i producenckie z zakresu kultury oraz komunikacji w biznesie i kulturze. W tym roku współpracowała przy 31. Festiwalu Malta w Poznaniu jako zastępczyni dyrektora festiwalu.

Źródło:

PAP