EN
Fundacja Sztuki Teatralnej i Filmowej Plejada

Fundacja Sztuki Teatralnej i Filmowej Plejada

Dyrektor artystyczny

Piotr Męderak - prezes zarządu, dyr.art.Teatru Plejada

Kraków

Archiwum