EN
19.05.1974 Wersja do druku

Dramat przypomniany

Stanisław {#os#6284}Hebanowski{/#}, kierow­nik artystyczny Teatru Wybrze­ża który stworzył ostatnio na­der interesujący spektakl realizując "Sen" - sztukę Felicji Kruszewskiej, nie graną od czasu głośnej jej prapremiery (w r. 1927) - zasłużył so­bie jeszcze na dodatkową wdzięcz­ność za znakomicie opracowany pro­gram do tego widowiska, zawiera­jący pełny tekst sztuki! M. in. za­mieścił tam artykuł Wiliama Horzy­cy, opublikowany w "Drodze" po ówczesnym spektaklu. Horzyca nie­zbyt wysoko ocenia utwór młodej autorki; zarzuca jej wtórność i wyprowadza jej rodowód z jednej strony - od ekspresjonistów i Strindberga, z drugiej - z wielkiej po­ezji i dramaturgii polskiej. Chwaląc Kruszewską za jej wysiłek, aby "po­łączyć realistyczną wizję ekspresjonizmu z pierwiastkami rodzimymi, choćby rodzimość reprezentowała tylko nuta poli­tyczna" (podkr. moje, L.J.), stwier­dza jednak w konkluzji, że utwór choć "w swoich granicach" godny uwagi, na

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Tytuł oryginalny

Dramat przypomniany

Źródło:

Materiał nadesłany

Kultura nr 20

Autor:

Leonia Jabłonkówna

Data:

19.05.1974

Realizacje repertuarowe