01.10.1961 Wersja do druku

Die Buhne

Wśród recenzji teatralnych zwraca uwagę artykuł o sztukach Durrenmatta na scenie Teatru Dramatycznego w War­szawie. Autor(G.H.) podkreśla całko­wicie odmienny styl polskich insceniza­cji,różniący się od inscenizacji zachod­nich,a przede wszystkim wiedeńskich,dając pierwszeństwo polskiej. "Sztuki Durrenmatta - pisze kronikarz - są u nas wydelikacone i grane farsowo,podczas gdy polska reżyseria podkreśla ich bezlitosność,ostrą satyrę oraz akcenty społeczno-polityczne. Tak więc powstał w Polsce osobliwy styl durrenmattowski,a war­szawskie przedstawienie "Wizyty starszej pani" jest najlepszą i najbardziej prostolinijną inscenizacją tej sztuki w Europie." Sprawozdawca chwali także insceni­zację "Anioła w Babilonie", w szczegól­ności intelektualne walory tego spek­taklu. Nie obeszło się też bez humory­stycznych pomyłek. I tak dekoracje Romulusa kronikarz przypisuje Halinie Mikołajskiej, a reżyserię tej sztuki po­wierza Irenie Krzywickiej.

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Źródło:

Materiał nadesłany

Twórczość nr 10

Autor:

rk

Data:

01.10.1961

Realizacje repertuarowe