EN
8.08.2019 Wersja do druku

Czętochowa. Konkurs na dyrektora ROK-u

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury - instytucji kultury, której organizatorem jest Samorząd Województwa Śląskiego.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie z siedzibą przy ul. Ogińskiego 13A, 42-200 Częstochowa I. Opis kwalifikacji wymaganych od kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury: 1) wykształcenie wyższe magisterskie, 2) udokumentowany, co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) lub udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów z dziedziny kultury, 3) pełna zdolność do czynności prawnych, 4) niekaralność. II. Określenie umiejętności i kompetencji, jakie ma posiadać kandydat na stanowisko dyrektora instytucji kultury: 1) umiejętność tworzenia programów animacji i edukacji kulturalnej, a także tworzenia systemów informacyjnych o kulturze

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Źródło:

Materiał własny

Materiał nadesłany

Data:

08.08.2019