EN
Centrum Sztuki Impart

Centrum Sztuki Impart

Dyrektor naczelny

Anna Wołek

Dyrektor artystyczny

Anna Wołek

ul. Mazowiecka 17 50-412 Wrocław

tel./faks 071 343 29 62

impart@impart.art.pl

impart@impart.art.pl

Repertuar - Grudzień 2021
Brak spektakli w danym miesiącu

Archiwum