16.06.2020 Wersja do druku

Bydgoszcz. Konkurs na dyrektora Teatru Polskiego

Prezydent Miasta Bydgoszczy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy z siedzibą przy Al. Mickiewicza 2 na czas określony - cztery sezony artystyczne.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada następujące kwalifikacje oraz spełnia następujące wymagania formalne: 1. udokumentowane wykształcenie wyższe lub udokumentowane 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucjach artystycznych lub innych podmiotach prowadzących działalność z zakresu kultury teatralnej; 2. udokumentowane doświadczenie zawodowe - minimum 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach artystycznych lub innych podmiotach prowadzących działalność z zakresu kultury teatralnej lub minimum 3-letnia praktyka artystyczna lub kuratorska w samodzielnej realizacji projektów z zakresu kultury teatralnej; 3. korzysta w pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 4. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym; 5. nie była skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe pope

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Źródło:

Materiał własny

Materiał nadesłany

Data:

16.06.2020