13.08.2014 Wersja do druku

Białystok. Zarząd województwa odwołał dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej

Ro­ber­to Skol­mow­ski nie do­koń­czy pię­cio­let­nie­go kon­trak­tu na sta­no­wi­sku dy­rek­to­ra Opery i Fil­har­mo­nii Pod­la­skiej - Eu­ro­pej­skie­go Cen­trum Sztu­ki w Bia­łym­sto­ku. Dziś za­rząd wo­je­wódz­twa wy­po­wie­dział mu umowę z po­wo­du złej sy­tu­acji fi­nan­so­wej pla­ców­ki.

Poinformował o tym na konferencji prasowej marszałek województwa Jarosław Dworzański. Po zleconym przez władze samorządowe województwa audycie finansowym okazało się bowiem, że placówka ma ponad 5 mln zł długu i utraciła płynność finansową. Dworzański mówił, że sytuacja finansowa opery pogarszała się od ubiegłego roku, na rachunku bieżącym opery zaciągnięto kredyt w wysokości blisko 3 mln zł. Mówił, że rozmawiał z dyrektorem tej placówki na temat sytuacji finansowej i sposobu zarządzania, aby ten stan naprawić, ale - jak podkreślił - zadłużenie placówki pogłębiało się. Dlatego zarząd województwa zlecił specjalistyczną kontrolę w placówce, za którą samorząd odpowiada. Po zapoznaniu się z jej wynikami oraz wyjaśnieniami złożonymi przez dyrektora, podjął w środę decyzję o odwołaniu Skolmowskiego z funkcji dyrektora, z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Nowy szef placówki będzie wybrany w konkursie, któr

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Źródło:

Materiał nadesłany

PAP

Data:

13.08.2014

Wątki tematyczne