EN

14.05.2021, 11:34 Wersja do druku

Białystok. Teatr współwydawcą książki "Kultura w Polsce w XXI wieku..."

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku ukazała się książka „Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne”. Publikacja jest podsumowaniem konferencji zorganizowanej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku.

Konferencja „Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne” odbyła się w 2019 roku. Głównym celem wydarzenia była otwarta debata oraz wymiana poglądów, wiedzy i doświadczeń na temat miejsca kultury we współczesnym społeczeństwie polskim, z uwzględnieniem zarówno jej poziomu instytucjonalnego, jak i z punktu widzenia jej uczestników. Właśnie ukazała się publikacja podsumowująca to wydarzenie.

- Książka „Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne” pod redakcją Ewy Dąbrowskiej-Prokopowskiej, Patrycji Goryń i Martyny Faustyny Zaniewskiej to zbiór tekstów gromadzących refleksje o stanie polskiej kultury. Kultura to ujęcie szerokie i odnoszące się do różnych sfer życia, co znalazło wyraz w prezentowanych tu tekstach. Autorki i Autorzy odnoszą się zarówno do partycypacji w kulturze, jak i instytucji kultury, a także edukacji do kultury. Mamy tu także odwołania do dziedzictwa kulturowego, zróżnicowania kulturowego, jak i analizy lokalnych praktyk medialnych i kulturowych. Jest to niewątpliwie ciekawe i ważne kompendium wiedzy o kulturze – mówi dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB, Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Książka zawiera trzydzieści artykułów zgrupowanych w ośmiu blokach tematycznych. Autorami rozważań są zarówno teoretycy, jak i praktycy kultury.

- Publikacja, która powstała po zorganizowanej przez nas konferencji, jest doskonałym przykładem wielowymiarowego spojrzenia na kulturę. Cieszę się, że Instytut Socjologii zaprosił do współpracy przy organizacji samej konferencji, jak i wydania książki, właśnie Teatr Dramatyczny. Konferencja była dla nas wszystkich cenną okazją do rozmów i wymiany doświadczeń. Myślę, że udało nam się pokazać, że warto łączyć siły i wspólnie działać na rzecz upowszechniania wiedzy naukowej – mówi dr Martyna Faustyna Zaniewska, Zastępca Dyrektora Teatru Dramatycznego.

Książkę „Kultura w Polsce w XXI wieku. Konteksty społeczne, kulturowe i medialne” można kupić na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu w Białymstoku: wydawnictwo.uwb.edu.pl.

Źródło:

Materiał nadesłany