EN
12.05.2020 Wersja do druku

Białystok. Ogłoszenie o konkursie na dyrektora BTL

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Białostockiego Teatru Lalek, z siedzibą w Białymstoku (15-875) przy ul. K. Kalinowskiego 1, zwany dalej "konkursem".

I. Wymagania konkursowe - kwalifikacje, umiejętności, kompetencje kandydatów. 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnienie następujących wymogów: 1) wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie, 2) co najmniej 10 letni staż pracy, w tym 5 - letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub organizacjach i podmiotach związanych z działalnością kulturalną, 3) doświadczenie zawodowe w pracy artystycznej związanej z teatrem/ w realizacji projektów teatralnych, 4) niekaralność, 5) stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym, 6) znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 7) złożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów. 2. Dodatkowo preferowani będą kandydaci, którzy posiadają: 1) wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Teatru, (teatralne, artystyczne, humanistyczne), 2) ukończone podyplomowe studia, kursy, szkolenia zwią

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Źródło:

Materiał nadesłany

Materiał nadesłany

Data:

12.05.2020