EN
15.03.2023, 16:13 Wersja do druku

Wrocław. Izabela Kurc-Kuriata pełniącą obowiązki dyrektora Opery Wrocławskiej

Izabela Kurc-Kuriata, zastępca dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego, została pełniącą obowiązki dyrektora Opery Wrocławskiej. Nazwisko nowego szefa tej instytucji ma być znane w ciągu kilku tygodni.

W poniedziałek zarząd województwa dolnośląskiego podjął uchwałę o odwołaniu Haliny Ołdakowskiej ze stanowiska dyrektora Opery Wrocławskiej. Powodem - jak podkreślono – było naruszenie przepisów prawa w zakresie dyscypliny finansów publicznych.

Do czasu wyłonienia nowego dyrektora, obowiązki szefa opery zostały powierzone Izabeli Kurc-Kuriacie, zastępcy dyrektora Wydziału Kultury UMWD.

Jak powiedział PAP członek zarządu województwa dolnośląskiego Krzysztof Maj, nazwisko nowego dyrektora instytucji powinno być znane w ciągu maksymalnie trzech tygodni. „Ze względu na sytuację pewnego niepokoju i zamieszania wokół opery tym razem chcemy to zrobić w trybie bez konkursu” – przekazał.

Dodał, że tymczasowa dyrektor ma zapoznać się m.in. z finansami opery, a także spotkać z kierownictwem poszczególnych wydziałów i zespołów.

Uchwałę zarządu województwa o odwołaniu dyrektor Opery Wrocławskiej poprzedziły negatywne wyniki kontroli przeprowadzonej w operze przez Najwyższą Izbę Kontroli, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz wyroki Regionalnej Komisji Orzekającej działającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej, wydane po zawiadomieniu złożonym przez Rzecznika Finansów Publicznych.

„Halina Ołdakowska została dwukrotnie uznana winną naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Regionalną Komisję Orzekającą przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu. Na Dyrektor Opery nałożono karę nagany oraz upomnienia” – tłumaczył Maj po podjęciu uchwały o zamiarze odwołania dyrektor Opery.

Wskazano wówczas, że kontrola NIK wykazała negatywną ocenę działalności opery w zakresie: organizacji, kwestii zatrudnienia, udzielania zamówień publicznych oraz gospodarki finansowej, stwierdzając w poddanych kontroli obszarach nieprawidłowości dotyczące m.in. udzielenia dwóch zamówień publicznych dotyczących stosowania trybu zamówień z wolnej ręki. "Mowa o umowie z firmą MK Vocal Art Mariusz Kwiecień Pana Mariusza Kwietnia, którego zatrudniono w charakterze dyrektora artystycznego na łączną kwotę prawie 3 mln złotych oraz kontrakcie z Panem Bassemem Akiki na kwotę blisko 1 mln zł” – podano.

Kontrola UMWD wykazała z kolei niezgodne z prawem dokonywanie płatności bieżących opery z rachunku bankowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 210 tys. zł oraz niedopełnienie obowiązków i procedur związanych z zaciągnięciem kredytu w wysokości 1 mln zł.

Obecnie w operze trwa też kontrola zapowiedziana 1 marca przez Urząd Marszałkowski w związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi organizacji prywatnego przyjęcia urodzinowego Bartosza Rybaka, współpracownika ministra edukacji, które odbyło się po spektaklu G. Pucciniego „Cyganeria” 17 lutego. 

Źródło:

PAP