EN
25.04.2022, 11:08 Wersja do druku

Warszawa. Zgłoszenia na konferencję naukową „Polski Molière”

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz Polska Kompania Teatralna zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Polski Molière”, która odbędzie się w Warszawie dniach 13–14 czerwca 2022 roku.

O ile pierwszy dzień obrad poświęcony będzie historii polskiej recepcji Molierowskiego dzieła, którą zgodzili się omówić zaproszeni goście, o tyle drugi dzień konferencji będzie miał charakter otwarty i liczymy, że zechcą wziąć w nim udział badaczki i badacze zainteresowani mniej oczywistymi wymiarami twórczości francuskiego komediopisarza.

Szczególnie interesowałyby nas wystąpienia dotyczące poniższych zagadnień:

– współczesne polskie inscenizacje sztuk Molière’a,

– ciekawe kreacje aktorskie stworzone w repertuarze Molierowskim,

– obecność sztuk Jeana Baptiste’a Poquelina na scenach nienależących do głównego nurtu życia teatralnego,

– recepcja dzieł francuskiego komediopisarza w innych krajach,

– inspiracje Molierowskie w dziełach innych twórców.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru wystąpień spośród nadesłanych propozycji. Udział w konferencji jest bezpłatny. Podjęte zostaną działania zmierzające do wydania tomu pokonferencyjnego.

Zgłoszenia tematów wystąpień można przesyłać do końca kwietnia br. na adres: [email protected]

Tytuł oryginalny

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWEJ „POLSKI MOLIÈRE”

Źródło:

Teatrologia.info

Link do źródła

Data publikacji oryginału:

21.04.2022