EN
29.03.2022, 12:41 Wersja do druku

Warszawa. Zgłoś kandydata do Nagrody im. C. K. Norwida

W tym roku do grona 99 laureatów Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida dołączą kolejni artyści tego prestiżowego mazowieckiego wyróżnienia. Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje oraz artystów do zgłaszania kandydatur do XXI edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida. Nabór potrwa do 31 maja.

fot. mat. Mazowieckiego Instytutu Kultury

Cztery dziedziny sztuki

Nagrody przyznawane są artystom tworzącym na Mazowszu. Kandydatów zgłaszać można w czerech kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr - za dzieło lub kreację powstałe w 2021 roku.

Czekamy również na zgłoszenia do Nagrody „Dzieło życia”, która przyznawana jest za całokształt twórczości. 

Kto jest uprawniony do zgłaszania kandydatów?

Do zgłaszania kandydatów do nagrody zaproszeni są: ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, twórcy indywidualni, a także członkowie kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło życia” uprawnionymi są także mieszkańcy województwa mazowieckiego. Wyboru nominowanych i laureatów dokonają autorytety w poszczególnych dziedzinach sztuki, zasiadający w kapitułach Norwidowskich.

Laureaci

Od 2002 roku Nagrodą im. Cypriana Kamila Norwida uhonorowanych zostało 99 artystów.

W 2021 r. jej laureatami zostali Józef Hen, Danuta Stenka, Xawery Wolski, Malina Sarnowska i Maria Karpińska. Statuetkę Norwidowską otrzymali również m.in.: aktorzy - Gustaw Holoubek, Jan Englert, Krystyna Janda, dyrygenci - Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk, Łukasz Borowicz, artyści plastycy - Leon Tarasewicz, Jacek Sempoliński, Stanisław Wieczorek oraz literaci - Ernest Bryll, Henryk Bardijewski, Janusz Drzewucki. Nagrodą „Dzieło życia” uhonorowani zostali tacy artyści jak: Danuta Szaflarska, Jan Kobuszewski, Tadeusz Konwicki, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Jerzy Maksymiuk, Piotr Paleczny.

Nagrody

Celem i ideą nagrody jest z jednej strony promocja sztuki, z drugiej docenienie jej twórców. Zwycięzca w danej kategorii otrzymuje statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 25 tys. zł, laureat Nagrody „Dzieło życia” 30 tys. zł, a nominowani medal pamiątkowy i 5 tys. zł.

Jak zgłosić kandydata?

Kandydatów do nagrody zgłosić można przesyłając wypełniony i podpisany wniosek wraz z oświadczeniem kandydata (dostępne na stronie internetowej: https://www.nagrodanorwida.pl/) na adres:

Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Plac Bankowy 3/5,

00-142 Warszawa (z dopiskiem „Nagroda Norwida”)

lub e-mail: [email protected]

Termin zgłaszania kandydatur upływa 31 maja 2022 r.

Źródło:

Materiał nadesłany