EN

1.07.2021, 17:12 Wersja do druku

Warszawa. ZASP: Trwa nabór wniosków o "małe dotacje" ze środków m.st. Warszawy

Wciąż jeszcze można ubiegać się o "małe dotacje" w Urzędzie Miasta w Warszawie. Kwota dofinansowania lub finansowania ze środków m.st. Warszawy takiego zadania nie może przekroczyć 10 tys. zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni - poinformowano w czwartek na Fb ZASP.

Inne aktualności

Jak wyjaśniono, "o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja", a "termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego)".

Oferty należy składać za pośrednictwem generatora wniosków na stronie.

Przypomniano, że "zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie m.st. Warszawa może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małej dotacji".

Zwrócono uwagę, że "w danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu m.st. Warszawy danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych grantów nie może przekroczyć 20 tys. zł".

Więcej informacji o tzw. "małych dotacjach" znaleźć można na stronie.

Źródło:

PAP