EN
25.11.2021, 08:59 Wersja do druku

Warszawa. Wkrótce czytanie sceniczne "Wygnania" w TR Warszawa

2 grudnia o godzinie 19.00 TR Warszawa zaprasza na czytanie sceniczne tekstu Mariusa Ivaškevičiusa, "Wygnanie" w reżyserii Karoliny Szczypek, laureatki wyróżnienia w ramach przyznanej w maju br. Nagrody Debiut TR 2021. 

fot. mat. teatru

Czym jest doświadczenie migracji? Co to znaczy być migrantem? Jak zbudować nowe życie na wygnaniu? Jak zachować własną tożsamość? Dramat Mariusa Ivaškevičiusa, opowiadający o wielkiej fali emigracji z Litwy do krajów Europy Zachodniej na początku XXI wieku nabiera dziś nowego znaczenia w kontekście kryzysu uchodźczego na polsko-białoruskiej granicy. 

 Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 roku uruchomiło masową emigrację ekonomiczną z krajów bałtyckich: Estonii, Litwy i Łotwy. W ciągu pierwszych 10 lat z samej Litwy wyjechało do Wielkiej Brytanii i Norwegii ponad 700 tys. osób – jedna piąta całej populacji. O fenomenie nowej fali emigracji i jej konsekwencjach opowiada sztuka “Wygnanie” wybitnego pisarza i dramaturga litewskiego Mariusa Ivaškevičiusa. 

Materiał do dramatu autor zbierał w Londynie. Rozmawiał z emigrantami, poznawał ich problemy ze zdobyciem pracy, adaptacją i przestępczością. Wszystkie historie opisane w sztuce są autentyczne. Osią fabularną jest historia dwóch młodych bandytów z Kowna: Benasa i Wandala, którzy ruszają na Wyspy po złodziejskie złote runo. W rzeczywistości bandytą jest tylko Wandal, Benas to policjant, który ma infiltrować litewską mafię. Na miejscu porzuca jednak swoje zadanie i, zamiast śledzić gangsterów, osiedla się w Londynie na stałe. Ivaškeviecius pokazuje panoramę emigrantów, od tych, których życie wyrzuciło na śmietnik, po tych, którzy odnieśli sukces. Wszyscy są głęboko nieszczęśliwi i zagubieni. Ich skomplikowane losy służą do postawienia pytania o tożsamość mieszkańców Litwy i innych krajów postsowieckich. 20 lat po upadku Związku Radzieckiego i odzyskaniu niepodległości młoda generacja nie utożsamia się ani z sowiecką przeszłością, ani z nową, narodową tożsamością. Na nowej ziemi bohaterowie zmieniają imiona i tożsamości równie często jak paszporty kradzione innym migrantom.

“Wygnanie” stało się w Litwie teatralnym przebojem. Spektakl który wyreżyserował w Teatrze Narodowym w Wilnie Oskaras Koršunovas grany był w jednej z największych sal widowiskowych w Litwie, Siemens Arena, mieszczącej 5 tysięcy miejsc na widowni. W ślad za litewskim przedstawieniem powstały wersje estońska i łotewska, grane z równym powodzeniem.

W czytaniu scenicznym “Wygnania” 2 grudnia br. w  TR Warszawa udział wezmą aktorka i aktorzy TR Warszawa, Jan Dravnel, Mateusz Górski i Natalia Kalita oraz aktorka i aktorzy z Białorusi, którzy przebywają w TR Warszawa na rezydencji artystycznej i którzy musieli opuścić swój kraj z powodów politycznych, Alesia Bardukhayeva-Arol, Andrei Bardukhayeva-Arol i Andrei Novik. Tekst Mariusa Ivaškevičiusa przetłumaczyła Małgorzata Litwinowicz, dramaturgiem czytania jest Paweł Sablik, zaś autorem wideo - Jana Moroz.

Po czytaniu odbędzie się spotkanie z twórcami i twórczyniami, które poprowadzi Roman Pawłowski, kurator, dramaturg, pełnomocnik dyr. TR Warszawa ds. programowych. W spotkaniu weźmie udział także Marius Ivaškevičius, autor "Wygnania". Wydarzenie odbywa się w ramach linii programowej TR Warszawa - LINII NOWYCH TALENTÓW. Czytanie odbędzie się na scenie TR Warszawa/Marszałkowska 8. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Wydarzenie wspierane przez Litewski Instytut Kultury, organizowane jest w ramach projektu Baltic Transfer* Festival.

NAGRODA DEBIUT TR 

Karolina Szczypek jest laureatką wyróżnienia przyznanego przez zespół programowy TR Warszawa w maju 2021 roku w ramach nagrody Debiut TR, powołanej w listopadzie 2015 roku w ramach nurtu programowego LINII NOWYCH TALENTÓW. Wyróżnienie przyznawane jest co roku na Forum Młodej Reżyserii, organizowanym przez Akademię Sztuk Teatralnych  im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Nagroda wspiera rozwój najciekawszych reżyserów i reżyserek teatralnych młodego pokolenia. Nagrodzeni przez zespół programowy TR Warszawa studenci i studentki wydziałów reżyserii otrzymują zaproszenie do zrealizowania przedstawienia w TR Warszawa w kolejnym sezonie teatralnym. Laureatami i laureatkami nagrody są: Jędrzej Piaskowski (Debiut TR 2015), Klaudia Hartung-Wójciak (Debiut TR 2016), Grzegorz Jaremko (Debiut TR 2017), Katarzyna Minkowska (Debiut TR 2018), Wiktor Bagiński (Debiut TR 2019), Wojtek Rodak (Debiut TR 2021). W maju 2021 roku podczas 10 Forum Młodej Reżyserii w ramach Nagrody Debiut TR wyróżnienia otrzymali Olga Ciężkowska, Tomasz Fryzeł, Jan Jeliński i Karolina Szczypek.  W listopadzie br. na 11. Forum Młodej Reżyserii Nagrodę Debiut TR otrzymał duet twórczy w składzie Wera Makowskx i Jakub Zalasa, zaś wyróżniony został Błażej Biegasiewicz.

LINIA NOWYCH TALENTÓW  

Inkubator nowych talentów i nowatorskich projektów – Start-up TR, działający na bazie oryginalnych praktyk i programów warsztatowych, wypracowanych w TR Warszawa (Debiut TR, Teren Warszawa, TR/PL, Teren TR, Młody TR). Co roku w programie TR Warszawa pojawiają się spektakle lub czytania performatywne co najmniej dwóch debiutujących w Warszawie twórców i twórczyń: reżyserów/reżyserek, dramatopisarzy/dramatopisarek. Nie budujemy stałego zespołu współpracujących twórców i twórczyń, ale pracujemy na rzecz rozwoju całego polskiego teatru, ze szczególnym naciskiem na sztukę reżyserii. TR Warszawa rozpoznaje nowe talenty i pełni rolę ekspercką, budując kapitał wiedzy na temat nowego polskiego teatru. Wybrane projekty rozwijamy we współpracy z partnerami zagranicznymi.Poszukujemy nowych talentów poprzez konkursy zamknięte i otwarte (Debiut TR, Teren TR, pitchingi); konkursy na staże, asystentury i rezydencje; research na wydziałach reżyserii szkół teatralnych oraz research na festiwalach teatralnych i w teatrach partnerskich za granicą. Wyboru twórców dokonuje specjalnie do tego powołany zespół, składający się z przedstawicieli zespołu artystycznego TR Warszawa. Współpracujemy z osobami twórczo myślącymi o teatrze i sztukach performatywnych, otwartymi na doświadczenia z innych dyscyplin sztuki, zainteresowanymi rozwijaniem pracy z zespołem aktorskim; twórcami i twórczyniami zaangażowanymi w problemy współczesnej rzeczywistości, dla których teatr to przestrzeń wolności, miejsce badania kondycji człowieka i świata.   W ramach linii nowych talentów w ostatnich sezonach artystycznych w TR Warszawa spektakle zrealizowali m.in.: Anna Karasińska (“Ewelina płacze”, “Fantazja”), Piotr Trojan (“Grind/r”), Magda Szpecht („Możliwość wyspy”, „Wracać wciąż do domu"), Wojciech Blecharz (“Soundwork”), Katarzyna Kalwat (“Holzwege”, “Rechnitz. Opera. Anioł Zagłady", “Maria Klassenberg”, “Staff Only" – koprodukcja Biennale Warszawa i TR Warszawa), Małgorzata Wdowik (“Piłkarze”, “Strach”), Jędrzej Piaskowski (“Puppenhaus. Kuracja”, “Dawid jedzie do Izraela”), Klaudia Hartung-Wójciak (“Chinka”), Grzegorz Jaremko (“Woyzeck") oraz Wiktor Bagiński (“Serce”).

Źródło:

Materiał nadesłany