EN

31.08.2022, 15:14 Wersja do druku

Warszawa. Teatr Polski rozpocznie sezon sztuką Sławomira Mrożka

17 września w Teatrze Polskim w Warszawie odbędzie się premiera spektaklu „Czekoladki dla Prezesa” Sławomira Mrożka w reż. Ewy Domańskiej i Ewy Makomaskiej. 

fot. mat. teatru

Któż z nas nie zna Prezesa? O Prezesie się mówi, Prezesa się cytuje, podgląda i podsłuchuje, Prezesowi się donosi, Prezesa się czci – jawnie i skrycie, Prezesowi się schlebia i zabiega o jego życzliwe spojrzenie. Prezes odciska na wszystkim i wszystkich swe piętno. I nikt nie jest w stanie się mu sprzeciwić. Bo Prezes to Prezes i ma zawsze rację…

Sławomir Mrożek w cyklu opowiadań „Czekoladki dla prezesa” opisał perypetie członków Spółdzielni „Jasna Przyszłość”, oczywiście z Prezesem na czele. Z niezwykle barwnych, skrzących się charakterystycznym, abstrakcyjnym Mrożkowskim humorem opowiadań powstała uniwersalna opowieść, która jest ciągle aktualną metaforą słabości kondycji świata, a może po prostu – nazwijmy to po imieniu – słabości człowieka. Oglądając perypetie piątki bohaterów uwikłanych w codzienność i niedostrzegających beznadziejności swego położenia, nie zapominajmy zatem, z kogo się śmiejemy…

Uwaga! Wszelkie podobieństwo bohaterów do prawdziwych postaci jest przypadkowe, a przytoczone sytuacje są fikcyjne i powstały w głowie Autora w latach sześćdziesiątych minionego wieku. Niemniej twórcy spektaklu przypominają, że zawsze i wszędzie jest jakaś Spółdzielnia i jakiś Prezes.

PREMIERA

17 września
Scena Kameralna im. Sławomira Mrożka

Sławomir Mrożek

Czekoladki dla Prezesa

Reżyseria: Ewa Domańska i Ewa Makomaska

Adaptacja: Janusz Majcherek

Scenografia, kostiumy, światło: Tomasz Brzeziński

Muzyka: Piotr Łabonarski

Projekcje: Anna Flaka

OBSADA

Panna Jadzia, personalna: Ewa Domańska

Panna Kazia, sekretarka Prezesa: Ewa Makomaska

Radca zasiedziały: Adam Biedrzycki

Magazynier marzyciel: Wojciech Czerwiński

Referent z ambicjami: Marcin Jędrzejewski

***

Najbliższe wydarzenia:

Adam Mickiewicz

Romantyczność

Reżyseria: Mikołaj Pinigin

Ruch sceniczny: Piotr Czubowicz

OBSADA: Niezależna białoruska grupa teatralna "Kupałowcy"/ Незалежная тэатральная група "Купалаўцы"

Niezależna białoruska grupa teatralna Купалаўцы powstała w roku 2020. Tworzą ją byli artyści Narodowego Teatru imienia Janki Kupały w Mińsku, najstarszego teatru dramatycznego na Białorusi. W 2020 roku teatr przygotowywał się do uroczystości obchodów stulecia, jednak 26 sierpnia większość zespołu odeszła z pracy na znak solidarności z narodem Białorusi, który wyszedł na ulice, by protestować przeciwko szerzącej się w kraju przemocy i bezprawiu. Niezależna grupa Kupałowców zostawiła swój dom, ale wierzy, że jeszcze tam wróci. A długą drogę do domu torują sobie twórczością.

Rezydencja letnia w Teatrze Polskim była dla białoruskiego zespołu, na co dzień rozproszonego po Europie, okazją do twórczego spotkania i pracy nad nowym przedstawieniem – białoruskojęzycznym spektaklem „Рамантыка / Romantyczność”, opartym na „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza. Twórczość Mickiewicza – „poety Obojga Narodów” – w interpretacji Kupałowców wybrzmiewa z nową siłą i nabiera znaczeń, o których nie myślimy, zamknięci w powierzchownych, szkolnych interpretacjach ballad, romansów i bajek naszego narodowego wieszcza.

Mikołaj Pinigin o spektaklu:

Adam Mickiewicz, jak wiadomo, urodził się w Nowogródku, 130 kilometrów od Mińska, i mówił o sobie, że jest Litwinem. W wyniku prowadzonej na tych terenach polityki Cesarstwa Rosyjskiego i dziejowych zawirowań Żmudzini zaczęli nazywać się Litwinami, a Litwini - Białorusinami...

Cóż... Przyjmij, panie Adamie, swoje ballady w języku, w którym je niegdyś słyszałeś. Od nas, Białorusinów.

Spektakl w języku białoruskim z polskimi napisami.

PREMIERA

8 października, Duża Scena

Spektakl: 9 października

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

***

Adam Mickiewicz

Romantyczność

Reżyseria: Mikołaj Pinigin

Ruch sceniczny: Piotr Czubowicz

OBSADA: Marta Alaborska, Dorota Bzdyla, Dorota Landowska, Katarzyna Strączek, Vanessa Gazda, Bernadetta Statkiewicz, Adam Cywka, Jakub Kordas, Szymon Kuśmider, Krystian Modzelewski, Antoni Ostrouch, Dawid Ściupidro

W 1822 roku – 200 lat temu – Adam Mickiewicz napisał „Ballady i romanse” osadzone w tradycji ludowej okolic Nowogródka, których mieszkańcy, w czasach poety, niejednokrotnie nazywali się Litwinami, często czuli się Polakami, a mówili głównie po białorusku. Jest zatem wielce prawdopodobne, że młody poeta fantastyczne opowieści o przenikaniu się świata realnego i zjawisk nadprzyrodzonych mógł słyszeć po raz pierwszy właśnie w tym języku. Utwory Mickiewicza przesycone są białoruskimi motywami, przepełnione białoruską duchowością i również w tej tradycji należy szukać ich źródeł.

„Litwo, ojczyzno moja!” napisał Mickiewicz dziesięć lat później, czym do dziś wprawia czytelników w konsternację. Największy polski poeta zaczyna najważniejszy polski poemat narodowy nazywając ojczyzną inny kraj. Przy czym na myśli ma nie Litwę, a tereny dzisiejszej Białorusi. To skomplikowane, podobnie jak nasza wspólna historia.

Mickiewicz – nasz wieszcz narodowy – odcisnął swe piętno na literaturze polskiej, dając początek polskiemu romantyzmowi, ale też na literaturze naszych wschodnich sąsiadów, wskazując kierunek myślenia o „małych ojczyznach” i znajdując kontynuatorów wśród najważniejszych twórców nowoczesnej literatury litewskiej i białoruskiej.

Spektakl reżysera Mikołaja Pinigina, przygotowany z aktorami Teatru Polskiego w Warszawie, jest też o tym – o naszej wspólnej kulturowej tradycji pogranicza. A pretekstem do tych rozważań jest dwusetna rocznica powstania Mickiewiczowskich „Ballad i romansów”.

PREMIERA: 22 października, Duża Scena

***

Kulturalna szkoła na Mazowszu 

Teatr Polski w Warszawie przyłączył się do Programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, którego inicjatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. W ramach Programu zorganizowane grupy szkolne mogą skorzystać z oferty repertuarowej naszego Teatru, za preferencyjną cenę biletu - tylko 1 zł. Oferta jest przeznaczona dla szkół z terenu województwa mazowieckiego i obowiązuje od 16 maja do 31 grudnia 2022 r.

Ideą programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu” jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne – rozwoju młodego człowieka, popularyzacji oraz doskonalenia form i metod młodzieżowej aktywności w szeroko rozumianej kulturze. Program ma również zachęcać i inspirować do planowania i realizowania ciekawych lekcji pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu. Promocyjna cena biletów wstępu ma umożliwić dostęp uczniom, którzy często z powodu barier finansowych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego lub mają do niego utrudniony dostęp.

Do udziału w Programie uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych typu: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego.

W Programie mogą brać udział uczniowie z Województwa Mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych wraz z ich opiekunami.

Warunkiem skorzystania z Programu jest złożenie przez szkołę wypełnionego zgłoszenia w formie papierowej i/lub elektronicznej, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Programu.

Szczegółowe informacje:

Biuro Obsługi Widzów, tel. 22 505 92 20, [email protected]

Inicjatorem programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu” jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Źródło:

Materiał nadesłany