EN

12.04.2022, 11:06 Wersja do druku

Warszawa. Organizatorzy konferencji „Polski Molière" zapraszają do uczestnictwa

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz Polska Kompania Teatralna zapraszają do udziału w konferencji naukowej Polski Molière, która odbędzie się w Warszawie dniach 13–14 czerwca 2022 roku.

fot. mat. organizatora

O ile pierwszy dzień obrad poświęcony będzie historii polskiej recepcji Molierowskiego dzieła, którą zgodzili się omówić zaproszeni goście, o tyle drugi dzień konferencji będzie miał charakter otwarty i liczymy, że zechcą wziąć w nim udział badaczki i badacze zainteresowani mniej oczywistymi wymiarami twórczości francuskiego komediopisarza.

Szczególnie interesowałyby nas wystąpienia dotyczące poniższych zagadnień:

- współczesne polskie inscenizacje sztuk Molière’a,
- ciekawe kreacje aktorskie stworzone w repertuarze Molierowskim,
- obecność sztuk Jeana Baptiste’a Poquelina na scenach nienależących do głównego nurtu życia teatralnego,
- recepcja dzieł francuskiego komediopisarza w innych krajach,
- inspiracje Molierowskie w dziełach innych twórców.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru wystąpień spośród nadesłanych propozycji. Udział w konferencji jest bezpłatny. Podjęte zostaną działania zmierzające do wydania tomu pokonferencyjnego.

Zgłoszenia tematów wystąpień można zgłaszać do końca kwietnia br. na adres: [email protected]

Źródło:

Materiał nadesłany