EN
1.04.2022, 15:07 Wersja do druku

Szczecin. Oświadczenie Teatru Współczesnego ws. przekształcenia Teatru w Fokarium

Z wielkim oburzeniem przyjęliśmy wiadomość o arbitralnej decyzji władz miasta Szczecin dotyczącej przekształcenia Teatru Współczesnego w Szczecinie w miejskie fokarium, w ramach realizacji projektu Floating Garden 2050.

Rozumiemy potrzebę budowania wizji miasta wokół wody, zieleni i wolności. Przypominamy jednak, że Teatr Współczesny zawsze starał się trwać po stronie piękna, wolności (artystycznej) i dobra społecznego. Dlatego bliskie są nam wartości zawarte w długofalowej strategii budowania marki miasta Szczecin. Głęboko wierzymy, że nowoczesna metropolia, przyjazna zarówno kulturze, jak i naturze, jest możliwa. Stoimy na stanowisku, że kluczowa myśl zawarta w strategii Szczecina, wyrażona zdaniem – „Floating Garden, miasto, które zmienia myślenie o tym, po co żyje człowiek” – nie może pomijać znaczenia kultury w życiu społecznym.

Teatr Współczesny od 1976 roku, korzystając z gościnności Muzeum Narodowego w Szczecinie, mieścił się w tymczasowej siedzibie w gmachu na Wałach Chrobrego. W ostatnich latach czekaliśmy z niecierpliwością na własny budynek, którego usytuowanie było szeroko dyskutowane. Dlatego wiadomość, która do nas dotarła, jest prawdziwym ciosem. Wymierzonym nie tylko w nas, ale także w całą teatralną ludzkość; jest pogwałceniem prawa do wolności artystycznej gwarantowanej przez polską Konstytucję oraz oburzającym gestem łamiącym dobre obyczaje.

Przeprowadziliśmy niezależne badania opinii publicznej, które są niezaprzeczalnym dowodem, że szczecinianki i szczecinianie potrzebują teatru. Apelujemy zatem do miasta o przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych w tej sprawie. Ponadto informujemy, że prawomocność decyzji bada już zespół naszych prawników. Zespół Teatru Współczesnego w Szczecinie

Źródło:

Materiał nadesłany