EN
28.10.2021, 11:54 Wersja do druku

Sopot. Trwa modernizacja budynku Sceny Kameralnej im. Joanny Bogackiej

Trwają prace budowlane mające na celu modernizację budynku Sceny Kameralnej w Sopocie. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa parametrów użytkowych budynku poprzez wprowadzenie bardziej funkcjonalnego układu przestrzeni holu wejściowego, foyer oraz szatni, likwidację barier architektonicznych, modernizację kieszeni scenicznej, a także poprawę bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

fot. mat. teatru

Scena Kameralna im. Joanny Bogackiej usytuowana jest w pochodzącej z początku XX wieku i gruntownie przebudowanej w latach 2009-2010 kamienicy przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30. Dysponuje ruchomą sceną o powierzchni 250 m² oraz przystosowaną dla osób niepełnosprawnych widownią na 145 miejsc. Budynek Sceny, jako obiekt stosunkowo nowy, jest w dobrym stanie technicznym, jednakże, po dziesięciu latach intensywnej eksploatacji, niezbędne okazało się wykonanie prac poprawiających funkcjonalność obiektu i lepsze dostosowanie do potrzeb widzów, w tym osób z niepełnosprawnością.

Ze względu na dostępność finansowania zakres robót został podzielony na etapy. Pierwszy etap przedsięwzięcia zrealizowano w 2020 roku. Wykonano wówczas prace rozbiórkowe i demontaże, a także roboty konstrukcyjne – wykonano nowy układ funkcjonalny, nowe schody oraz posadzki. Obecnie trwa realizacja drugiego etapu, obejmującego wykonanie prac wykończeniowych a także dostawy niezbędnego wyposażenia.

W wyniku inwestycji zmianie ulegnie obszar wejścia głównego – drzwi wejściowe zostaną wymienione na szersze, powiększone o boczne przeszklenia, zlikwidowany zostanie przedsionek, co pozwoli na uwolnienie przestrzeni i łatwiejszy dostęp do kasy i szatni. Likwidacja schodów pozwoli na eliminację bariery architektonicznej i stworzy więcej miejsca w holu dla widzów oczekujących na spektakl. Z poziomu foyer dostępna będzie toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W ramach inwestycji wydzielone zostanie również pomieszczenie dla ochrony, wraz z przeniesieniem centrali przeciwpożarowej. Elementem dominującym w foyer będzie czerwona ściana, znajdująca się na wprost wejścia głównego oraz silnie refleksyjny sufit z młotkowanej stali nierdzewnej. W części foyer znajdującej się na półpiętrze znajdą się siedziska dla oczekujących widzów, dodatkowa ścianka łukowa oddzieli przestrzeń foyer od przestrzeni szatni. Posadzki wykończone będą w jasnym, jednolitym spieku kwarcowym. Zainstalowane zostaną zewnętrzne i wewnętrzne ekrany, na których wyświetlane będą aktualne informacje dla widzów. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie również kieszeń sceniczna.

Planowany termin zakończenia wszystkich prac to grudzień 2021. Inwestycja finansowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020), środków Gminy Miasta Sopotu oraz Samorządu Województwa Pomorskiego (2021). Łączny koszt inwestycji wynosi 1,86 mln zł. netto.

Równolegle Teatr Wybrzeże kontynuuje realizację przedsięwzięcia mającego na celu gruntowną modernizację Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Od lipca 2020 roku w obiekcie trwają intensywne prace budowlane. Wykonano niezbędne roboty rozbiórkowe, demontaże oraz roboty ziemne. Wzmocniona została konstrukcja budynku - konieczne było posadowienie posadzek na palach, wymieniono stropy o wątpliwej nośności oraz odporności pożarowej. Następnie wykonano posadzki w piwnicach, dach wieży scenicznej, dach wokół kopuły, a także roboty w podsceniu (płyta żelbetowa, konstrukcja pod mechanikę sceny), wykonano płytę żelbetową proscenium oraz płytę widowni. Obecnie trwa montaż elementów mechaniki scenicznej dolnej (zapadnie), wykonywane są prace instalacyjne. Trwają przygotowania do montażu nowej frontowej fasady szklanej. Zakończenie przedsięwzięcia i ponowne udostępnienie obiektu dla widzów planowane jest na II kwartał 2023.

fot. mat. teatru

Źródło:

Materiał nadesłany