EN
26.11.2022, 10:39 Wersja do druku

Rzeszów. Ruszyły zgłoszenia do Podkarpackiego Przeglądu Piosenki Autorskiej „Autograf”

Inne aktualności

Osoby od 15. roku życia, które tworzą muzykę i piszą własne teksty, mogą wziąć udział w Podkarpackim Przeglądzie Piosenki Autorskiej „Autograf”. Do wygrania m.in. profesjonalna sesja w studiu nagraniowym. Zgłoszenia należy wysyłać do 30 listopada.

Organizatorem wydarzenia jest Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne GATE we współpracy z Teatrem Przedmieście.

Jak poinformował Maciej Szukała z Teatru Przedmieście, przegląd, którego finał odbędzie się w dniach 9-10 grudnia w Teatrze Przedmieście, ma charakter konkursu. Mogą wziąć w nim udział zarówno soliści, jak i zespoły. Uczestnicy mają przygotować dwa obowiązkowe utwory i jeden dodatkowy.

„Wszystkie prezentowane utwory powinny być własnego autorstwa - tekst i muzyka. Nie ma ograniczeń co do gatunków i stylów muzycznych” – podkreślił Szukała.

Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: 15-18 lat oraz dorosłej, od 19. roku życia. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Laureaci zostaną zaproszeni na profesjonalne sesje nagraniowe oraz otrzymają nagrody rzeczowe.

Celem przeglądu jest popularyzacja piosenki autorskiej o wysokich walorach artystycznych, promowanie kultury wykonawczej oraz różnorodnej wrażliwości artystycznej i inspirowanie młodzieży i dorosłych w poszukiwaniach muzycznych. Zgłoszenia należy wysłać wyłącznie pocztą elektroniczną do 30 listopada na mail: [email protected]

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie: https://teatrprzedmiescie.pl/2022/11/02/podkarpacki-przeglad-piosenki-autorskiej-autograf/

Informacje na temat PPPA „Autograf” można uzyskać także pod nr tel. 667714730.

Wydarzenie zostało dofinansowane z budżetu Gminy Miasto Rzeszów.

Źródło:

PAP