EN
3.02.2022, 13:11 Wersja do druku

Warszawa. Rok Romantyzmu Polskiego. Zagraniczne projekty Instytutu Adama Mickiewicza

Instalacja ekologiczna przygotowana na Triennale w Mediolanie oraz program autorski Instytutu Adama Mickiewicza ,,44 x Mickiewicz” dla wydarzeń, które będą współorganizowane z polskimi instytucjami kultury – to kolejne projekty Instytutu związane z Rokiem Romantyzmu Polskiego. Już w grudniu 2021 r. obchody zainaugurowane zostały projektem Jakuba Woynarowskiego „Sol Salutis – mowa liczb”.

Okazją do obchodów Roku Romantyzmu Polskiego ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jest 200. rocznica wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza - patrona Instytutu, których ukazanie się w 1822 roku uważa się 

za początek polskiego romantyzmu.

„Projekty Instytut Adama Mickiewicza zaprezentowane publiczności, reaktywują romantyczne idee we współczesnym kontekście. Chcemy pokazać, to co najcenniejszego polscy romantycy wnieśli do światowego dziedzictwa. Słynne romantyczne przekonanie Mickiewicza Miej serce i patrzaj w serce – to hasło Roku Romantyzmu Polskiego dla projektów zagranicznych.” – mówi dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza Barbara Schabowska.

„Sol Salutis – mowa liczb”

Rok Romantyzmu Polskiego Instytut Adama Mickiewicza zainaugurował jeszcze
w grudniu 2021 prezentując projekt „Sol Salutis – mowa liczb”. Kuratorem wystawy, która powstała na zamówienie Instytutu, jest Jakub Woynarowski. Instalacja multimedialna swoją inspirację zawdzięcza pogłębionej analizie znaczenia liczb w twórczości romantycznego wieszcza, szczególnie zawartych
w nigdy niepublikowanym futurystycznym dziele poety „Historia przyszłości”, znanym jedynie z korespondencji i fragmentów. Instytut Adama Mickiewicza we współpracy z Instytutami Polskimi i placówkami dyplomatycznymi zaprezentował ją w Paryżu, Wilnie, Rzymie i Stambule.

Praca Woynarowskiego nawiązuje do tzw. kwadratu solarnego, którego autorstwo przypisywał Mickiewiczowi historyk sztuki Zdzisław Kępiński. W centrum matematycznej tablicy znajduje się koliste zwierciadło, pełniące funkcję ekranu dla rzutowanej na niego animacji. Geometryczna tablica, zestawiająca ze sobą liczby i litery polskiego alfabetu stanowić może narzędzie umożliwiające zrozumienie sensów kryjących się za tajemniczą mickiewiczowską formułą „czterdzieści
i cztery”. Poszczególnym literom/liczbom przypisane zostaną konkretne dźwięki, które zgodnie z intuicją Kępińskiego – traktującego „kwadrat solarny” jako rodzaj matematycznej „harfy” – akustycznie dopełniają warstwę wizualną zdarzenia.

Instalacja multimedialna „Sol Salutis” odsłania jeszcze jedną płaszczyznę romantycznych nawiązań: siłę nieracjonalności. Dziś, kiedy ufamy algorytmom
i liczbom, tak bardzo zapominamy o tym, że nie wszystko da się zdefiniować tylko i wyłącznie.

Rok Romantyzmu Polskiego na świecie, to dla Instytutu Adama Mickiewicza realizacja kilkudziesięciuróżnych propozycji artystycznych: muzycznych, wystawienniczych, tanecznych i performatywnych.

„Greenhouse silent disco”

Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie udział Polski w 23. Triennale Sztuk Dekoracyjnych i Architektury Współczesnej „Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries” w Mediolanie (20 maja - 20 listopada 2022), podczas którego Instytut Adama Mickiewicza wspólnie z Muzeum Architektury we Wrocławiu zaprezentuje instalację „Greenhouse silent disco”– reaktywującą romantyczne rozumienie
i podejście do natury.

Triennale di Milano uznawane jest za jedno z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń poświęconych designowi i architekturze. Tradycja ich organizowania sięga 1923 roku. Twórcy z kilkudziesięciu krajów zmierzą się z tematem zaproponowanym przez kuratora Stefano Borei.

Instalacja „Greenhouse silent disco” zainspirowana została badaniami realizowanymi przez wybitnego fizjologa roślin prof. Hazema Kalajiego Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie. Metoda opracowana przez profesora Kalajiego umożliwia monitorowanie kondycji poszczególnych roślin i całych ekosystemów. Instalacja przyjmie formę wypełnionej roślinami szklarni, która będzie wyposażona w cyfrowe sensory połączone z systemami komputerowymi. Będą one na bieżąco śledzić i rejestrować, w postaci zmiennych kolorów świateł LED, to wszystko, co „mówią” rośliny, czyli jak reagują na określone potrzeby
i zmienne, np. dotyk człowieka czy zmieniające się warunki atmosferyczne
na zewnątrz.

„W romantyzmie natura traci swą ilustracyjną funkcję, zamieniając się w narzędzie poznania. Człowiek staje się częścią natury, a sama natura jest drogą do poznania świata. Romantycy wierzyli, że tylko w naturze człowiek może być naprawdę sobą. Wychodzimy więc od pytania, czy można projektować tak, żeby wiedzę czerpać od roślin. I okazuję się, że można” – przekonuje Michał Duda, zastępca dyrektora ds. programowych Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Za koncepcję kuratorską wystawy odpowiadają Michał Duda i Małgorzata Devosges-Cuber (Muzeum Architektury we Wrocławiu), za koncepcję naukową: prof. Hazem Kalaji (Wydział Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego). Projekt instalacji wykonała Miastopracownia (Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska).

,,44 x Mickiewicz”

Instytut uruchamia nabór wniosków do autorskiego programu ,,44 x Mickiewicz”,kierowany do instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Tytuł programu nawiązuje do najbardziej tajemniczej liczby. Nie wiadomo, co lub kogo miał na myśli Adam Mickiewicz, pisząc: „A imię jego będzie czterdzieści
i cztery”. Poeta w XIX wieku był traktowany jako geniusz urodzony na Słowiańszczyźnie, który dał światu coś wyjątkowego i tajemniczego Do dziś mickiewiczowskie hasło jest raczej symbolem czegoś niejasnego, ekwiwalentem największej, mistycznej, patriotycznej, apokaliptycznej tajemnicy narodowej. „44 x Mickiewicz’’ nie jest zachętą do rozwikłania tej tajemnicy, wręcz przeciwnie – to zaproszenie do pogłębienia i reaktywacji dziedzictwa romantycznego we współczesnych projektach kulturalnych i artystycznych.

Założeniem programu będzie realizacja projektów ilustrujących idee polskiego romantyzmu, jako punktu krzyżowania się wielu kultur, poglądów, nurtów
w sztuce. Współcześnie tradycja romantyczna silnie oddziałuje na polskich
i zagranicznych twórców, stwarzając możliwość dialogu językiem sztuki i ekspresji artystycznej. Współcześni artyści przygotowując wydarzenia, reaktywują romantyczne idee, nawiązując jednocześnie do pewnych niepowtarzalnych elementów romantyzmu, w efekcie czego epoka polskiego romantyzmu staje się wehikułem nowoczesności.

Szczegółowe informacje o programie wraz z regulaminem i formularzem wniosku dostępne są na stronie iam.pl w zakładce: www.iam.pl/pl/wsparcie-kultury/44xmickiewicz

W marcu 2022 r. Instytut Adama Mickiewicza ogłosi kolejne projekty
programu.

We współpracy z Instytutami Polskimi zorganizowany zostanie cykl instalacji multimedialnych ,,Mickiewicz. The Romantic / Romantyczność. Bicentenary of Polish romanticism’’, autorstwa Mikołaja Baliszewskiego prezentowanych
w przestrzeniach europejskich miast. Wizualizacjom Baliszewskiego towarzyszyć będzie nowe tłumaczenie poezji Adama Mickiewicza. W obszarze projektów muzycznych Nikola Kołodziejczyk przygotowuje nową kompozycję jazzową opartą na „Balladach i romansach”, z którą artysta wyruszy w międzynarodowe tournée. Artysta odwiedzi Rosję, Serbię i Węgry. Moniuszko 150– pod taką nazwą kryje się seria koncertów z orkiestrą i chórem, organizowanych z okazji 150. rocznicy śmierci Stanisława Moniuszki, prezentowanych w Wilnie, Berlinie i Gdańsku. Z kolei Katarzyna Krakowiak zaprezentuje w Paryżu swoją nową instalację przestrzenno-dźwiękową inspirowaną twórczością romantyków.

Identyfikacja Roku Romantyzmu Polskiego przygotowana

dla zagranicznych projektów Instytutu Adama Mickiewicza.

Autorem identyfikacji wizualnej jest Jakub Woynarowski, artysta, projektant
i kurator. Ilustracja nawiązuje bezpośrednio do słynnej sentencji Adama Mickiewicza: „Miej serce i patrzaj w serce!”, zaczerpniętej z ballady „Romantyczność” powszechnie uważanej za literacki manifest polskiego romantyzmu, stając się hasłem Roku Polskiego Romantyzmu dla projektów zagranicznych.

„Wynikające stąd połączenie motywu oka i serca można odczytywać nie tyle jako przeciwstawienie „szkiełka i oka” oraz „wiary i czucia”, lecz jako syntezę aspektu

umysłowego i zmysłowego, znajdującą wyraz w szekspirowskim pojęciu „oczy duszy”. Dodatkową inspirację wizualną stanowi rysunek, pochodzący z listu Tomasza Zana do Mickiewicza, który przedstawia uproszczony obraz serca i jego „uwarunkowań” w postaci promieniście rozmieszczonych odnośników do przestrzeni makrokosmosu i sfery zmysłów” – tłumaczy Jakub Woynarowski.

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, której celem jest budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie. Instytut współpracuje z partnerami zagranicznymi i inicjuje międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Instytut zrealizował i realizuje projekty kulturalne w 70 krajach na 6 kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Izraelu, Niemczech, Turcji, USA, Kanadzie, Australii, Maroku, na Ukrainie, Litwie, Łotwie, a także w Chinach, Japonii i Korei. W ramach dotychczas zrealizowanych działań Instytut zaprezentował 38 strategicznych programów, które obejrzało 60 milionów widzów. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Kontakt dla mediów:

Ewa Szandomirska

[email protected]

+48 692 494 061


Źródło:

Materiał nadesłany