04.01.2021, 10:41 Wersja do druku

Poznań. Idiom „Człowiek – roślina” w 2021 roku w Polskim Teatrze Tańca

fot. mat. teatru

Inne aktualności

 U progu 2021 roku,

wkraczając w  idiom „Człowiek – roślina” w Polskim Teatrze Tańca

życzymy

obcowania

z bioróżnorodnością form natury,

odkrywania

wszechobecności ich piękna,

tak oczywistego, że często go nie zauważamy,

fascynacji

energią, nieustanną metamorfozą,

niespiesznym trwaniem, zakorzenioną obecnością

I życiem ruchowym roślin,

które – choć czasem nieuchwytne dla ludzkiego oka

– wciąż zmienia kształty, krajobraz i powietrze wokół nas,

dostrzegania

„spektakli tańca” w zjawiskach przyrody,

w powiewie liści, rozkołysaniu gałęzi, upartym wyciąganiu się ku słońcu,

pierwotności wzajemnych oddziaływań pomiędzy kulturą ludzką i światem flory,

a także doświadczania organiczności wspólnoty tworzonej poprzez taniec.


Iwona Pasińska z zespołem Polskiego Teatru Tańca

Motto idiomu „Człowiek – roślina”

Kwiaty, kształt swój półsennie zgadując zawczasu,

Nikłym pąkiem wkraczają w nieznaną głąb lasu.”


(Bolesław Leśmian: Wiosna)


Źródło:

Materiał nadesłany