EN
16.03.2022, 11:05 Wersja do druku

Poznań. Forum o współczesnej dramaturgii dla młodej widowni w Polsce - we wrześniu

Forum o współczesnej dramaturgii dla młodej widowni w Polsce odbędzie się między 15 a 18 września 2022 roku w Poznaniu. Będzie to szansa na ogólnopolską rozmowę na temat obecności tekstu w teatrze dla dzieci i młodzieży, diagnozę teraźniejszości i wspólną dyskusję na temat przyszłości. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Sztuki Dziecka.

fot. mat. organizatora

Forum będzie przestrzenią do rozmowy na tematy związane z teatrem dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych utworów dramatycznych oraz innych form istnienia na scenicznych deskach tekstów literackich. Wydarzenie jest także zaproszeniem do wymiany doświadczeń i poglądów oraz do wspólnego wypracowywania możliwych kierunków rozwoju działań związanych z popularyzacją współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy osoby zawodowo zainteresowane teatrem dla młodej widowni, a także te, które planują z nim związać swoją przyszłość.

Czas: 15-18 września 2022 roku
Miejsce: Poznań, Scena Wspólna
Organizator: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Spotkanie odbędzie się w roku, w którym wydawnictwo „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży” świętuje swoje 30-lecie, od 16 lat funkcjonuje katalog nowesztuki.pl, a Konkurs na Sztukę dla Dzieci i Młodzieży zostanie rozstrzygnięty po raz 33. W roku 2022 mija także 17 lat od Kongresu Polskiego Teatru dla Dzieci i Młodzieży, którego pokłosiem jest „Raport o stanie polskiego teatru dla dzieci i młodzieży w latach 1989–2003”. Ta perspektywa czasowa skłania do postawienia pytań zarówno o przeszłość i teraźniejszość wymienionych projektów, a także - w sposób szczególny - o ich przyszłość.

To niepełne dwudziestolecie, jakie upłynęło od ostatniej ogólnopolskiej dyskusji nad stanem polskiego teatru dla dzieci, przyniosło szereg zmian, które warto podjąć podczas rozmowy w szerokim gronie. Zmiana sytuacji współczesnego dramatu w teatrze jest związana z poszerzeniem grona autorów i autorek, licznymi premierami, ale także z ewolucją rozumienia tego, czym jest i czym może być tekst w teatrze dla młodej widowni. Mają na to wpływ m.in. popularyzacja teatru dla najnajów oraz teatru tańca, wykorzystywania technik improwizacyjnych w pracy nad spektaklem czy też obecność adaptacji współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży, szczególnie książek obrazkowych.

Forum odbędzie się w czasie, w którym instytucje wciąż jeszcze zmagają się z kryzysem pandemicznym, a jednocześnie stykają się z kryzysem migracyjnym, wywołanym przede wszystkim rosyjską inwazją na Ukrainę, ale i sytuacją w innych regionach świata. Okoliczności te przynoszą nowe wyzwania, przed jakimi stają osoby zajmujące się sztuką dla dzieci i młodzieży oraz teatry i inne instytucje kultury.

W programie wydarzenia znajdą się m.in.:
●    panele dyskusyjne na temat historii, teraźniejszości i przyszłości współczesnego dramatu i dramaturgii dla dzieci i młodzieży,
●    sprawozdanie z badania socjologicznego dotyczącego współczesnej dramaturgii dla młodej widowni,
●    spotkania grup roboczych poświęcone nazwaniu i wypracowywaniu potrzeb związanych z działaniami na rzecz współczesnej dramaturgii dla dzieci i młodzieży,
●    premiera nowych pozycji w serii „Nowe Sztuki dla Dzieci i Młodzieży”,
●    spotkania dotyczące sytuacji teatru wynikającej z trwających kryzysów społecznych i politycznych,
●    prezentacja tekstów nagrodzonych w Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży w roku 2022,
●    spotkania networkingowe,
●    warsztaty i rozmowy dla osób wyróżnionych w 33. Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży.
Szczegółowy program wydarzenia oraz informacje o akredytacjach zostaną opublikowane w czerwcu na stronie nowesztuki.pl.

Jeśli chcą Państwo podzielić się swoimi propozycjami tematów, które mogłyby zostać podjęte podczas Forum, zapraszamy do kontaktu z kuratorką projektu, Joanną Żygowską: [email protected]

Źródło:

Materiał nadesłany