EN

7.06.2021, 14:48 Wersja do druku

Podkarpackie. Spotkanie artystów różnych dziedzin sztuki art_przecięcia

Inne aktualności

Art_przecięcia, czyli cykl spotkań z artystami reprezentującymi różne dziedziny sztuki to nowa inicjatywa Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Patronem pierwszego spotkania, które odbędzie się we wtorek wieczorem w Biurze Wystaw Artystycznych w Krośnie, będzie Julian Przyboś.

Jak poinformowała sekretarz literacka rzeszowskiego teatru Monika Midura spotkanie odbędzie się wokół poezji, malarstwa, teatru i muzyki. Art_przecięcia teatru Siemaszkowej to spotkania artystów związanych z południowo-wschodnią częścią Polski, którzy reprezentują właśnie te dziedziny sztuki.

W pierwszym spotkaniu pod tytułem "Wzeszło słońce i huknęło słowo świata" wezmą udział: poeci: Jan Tulik, Jan Belcik, Stanisław Dłuski, Jakub Pacześniak; malarze: Rafał Pacześniak, Grzegorz Wnęk; aktorzy rzeszowskiego teatru: Joanna Baran-Marczydło, Paweł Gładyś oraz muzyk Maciej Łukaszewicz.

"Wszyscy z Podkarpacia, w tę ziemię wrośnięci, z tej ziemi wyrastający, czytani i oglądani nie tylko w regionie. Połączeni przyjaźnią, obdarzeni umiejętnością prowadzenia artystycznej korespondencji. Za patrona spotkania obrali Juliana Przybosia, również syna tej ziemi, który słowo i obraz potrafił łączyć w jedność, obrazy malować precyzyjnym, acz wielobarwnym i zaskakująco zestawionym słowem" – zaznaczyła Midura.

Dodała, że w czasie wydarzenia aktorzy rzeszowskiej "Siemaszki" będą recytować poezję bohaterów spotkania, a całość muzycznie zilustrują jazzowe improwizacje krośnieńskiego pianisty Macieja Łukaszewicza.

Projekt art_przecięcia Teatru Siemaszkowej realizowany jest w ramach programu Przestrzenie Sztuki, który jest finansowany ze środków MKDNiS, a realizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytut Muzyki i Tańca.

Teatr im. Wandy Siemaszkowej jest jednym z pięciu teatrów, które są operatorami programu.

Program ma na celu powołanie ogólnopolskich, interdyscyplinarnych centrów kultury, prowadzonych we współpracy ministerstwa, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni artystycznych oraz sektora prywatnego i opierających się na istniejących instytucjach kultury.

Ma charakter interdyscyplinarny, włączający różne dziedziny działalności artystycznej i promieniujący na cały region. Stanowi nowy kierunek w zarządzaniu kulturą, oparty na modelu budowania lokalnych relacji, współpracy i infrastruktury dla działalności artystycznej oraz edukacyjnej w dziedzinie teatru, muzyki i tańca.

Źródło:

PAP

Autor:

Agnieszka Pipała

Data publikacji oryginału:

07.06.2021