EN

17.05.2021, 11:09 Wersja do druku

Kraków. Stypendia dla scenarzystów i dramatopisarzy

Stowarzyszenie Willa Decjusza i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z Literarisches Colloquium Berlinzapraszają polskich i niemieckich scenarzystów i dramatopisarzy do składania aplikacji na jednomiesięczne stypendia w Willi Decjusza w Krakowie w jednym z dwóch terminów: sierpień lub listopad 2021 roku.

FORUM DIALOGU KULTUR

– Położona w urokliwej, zielonej dzielnicy Krakowa renesansowa Willa Decjusza od wieków była miejscem sprzyjającym twórczej pracy. Gościliśmy pisarzy i artystów z najróżniejszych zakątków świata, a teraz we współpracy z naszymi partnerami uruchamiamy program adresowany do polskich i niemieckich twórców scenariuszy – podkreśla dr hab. Dominika Kasprowicz, dyrektor Stowarzyszenia Willa Decjusza.

O stypendium mogą ubiegać się autorzy scenariuszy filmowych, telewizyjnych, radiowych, gier komputerowych i planszowych oraz sztuk teatralnych z Polski i Niemiec, którzy udokumentują co najmniej jedną realizację filmu, słuchowiska radiowego, przedstawienia teatralnego lub gry na podstawie własnego tekstu.

Oferujemy miesięczny pobyt w zabytkowej oficynie renesansowego pałacu Willa Decjusza w Krakowie (jednoosobowy pokój z łazienką), stypendium w wysokości 3 000 zł brutto, pomoc w organizacji pobytu oraz nawiązywaniu kontaktów branżowych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego online:https://form.jotform.com/211093655415352 i przesłanie w załączniku fragmentu zrealizowanego scenariusza w języku polskim, niemieckim lub angielskim (opcjonalnie list motywacyjny lub rekomendację). Rekrutacja kończy się o północy 16 czerwca 2021 roku.

Lista wybranych stypendystów zostanie ogłoszona do 30 czerwca 2021 roku. Projekt przewiduje cztery miesięczne stypendia dla dwóch twórców z Polski oraz dwóch z Niemiec. Wszelkie pytania można kierować na adres: [email protected]

Projekt finansowany jest ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

https://www.villa.org.pl/villa/aktualnosci-post/stypendia-dla-scenarzystow-i-dramatopisarzy/

fot. mat. organizatora

FORUM FÜR DEN DIALOG DER KULTUREN

Stipendien für Drehbuch- und Bühnenautoren

Der Verein Villa Decius und die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit in Kooperation mit dem Literarischen Colloquium Berlin laden polnische und deutsche Drehbuch- und Bühnenautoren ein, sich um ein einmonatiges Stipendium in der Villa Decius in Krakau im August oder November 2021 zu bewerben. Die Frist zur Einreichung der Bewerbungen endet am 15. Juni 2021.

Für das Stipendium können sich Autoren von Drehbüchern für Film, TV, Radio, Brett- oder Computerspiele bzw. Theaterstücke aus Polen und Deutschland bewerben. Bei der Bewerbung ist dabei mindestens eine Film-, Hörspiel-, Bühnen- oder Spielproduktion auf der Grundlage des eigenen Textes nachzuweisen.

Wir bieten einen einmonatigen Aufenthalt im historischen Nebengebäude des Renaissancepalais Villa Decius in Krakau (Einzelzimmer mit Bad), ein Stipendium in Höhe von 3 000 Zloty brutto, die Unterstützung bei der Organisation des Aufenthaltes und bei Kontakten zu Brancheninstitutionen. Wir hoffen auch, dass der Aufenthalt in der Villa Decius, in der zurzeit Künstler im Rahmen von sechs verschiedenen Stipendienprogrammen zu Gast sind, unseren Stipendiaten die Aufnahme von wertvollen internationalen Kontakten ermöglicht. Die Gesellschaft der Künstler aus aller Welt dient sicher auch als Inspiration und schafft Gelegenheit zum Informationsaustausch und zur kreativen Zusammenarbeit.

Personen, die daran Interesse haben, können das Online-Bewerbungsformular (https://form.jotform.com/211093655415352) ausfüllen und einen Auszug aus dem realisierten Drehbuch oder Theaterstück in der polnischen, deutschen oder englischen Sprache beifügen. Als Anlage können Motivationsschreiben oder Referenzen heruntergeladen werden. Die Deadline ist am 15. Juni 2021 um 23:59 Uhr. (Deadline ist der 15. Juni 2021, 23:59 Uhr.)

Die Liste der ausgewählten Stipendiaten wird bis zum 30. Juni 2019 bekannt gegeben. Das Projekt umfasst vier monatliche Stipendien für zwei polnische und zwei deutsche Drehbuch- oder Bühnenautoren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Adam Partyka: [email protected]

Das Projekt wird von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit gefördert.

Źródło:

Materiał nadesłany

Wątki tematyczne