14.02.2020 Wersja do druku

Kraków. Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Teatru Bagatela

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru "Bagatela" im. Tadeusza Boya - Żeleńskiego

I. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru "Bagatela" im. Tadeusza Boya - Żeleńskiego, zwanego dalej Teatrem, z siedzibą w Krakowie ul. Karmelicka 6, będącego miejską artystyczną instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, której organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, zwana dalej organizatorem. II. 1. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 2) jest niekarana, 3) korzysta z pełni praw publicznych, 4) posiada ukończone wyższe studia magisterskie, 5) ma co najmniej: - 5 lat stażu pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością kulturalną oraz 2 lata doświadczenia z zakresu organizacji przedsięwzięć i projektów artystycznych lub - 5 letni okres prowadzenia działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną oraz 2 lata d

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Źródło:

Materiał własny

Materiał nadesłany

Data:

14.02.2020