27.08.2020, 13:07 Wersja do druku

Kraj. Prezydent podpisał nowelizację ustawy wspierającej twórców i podmioty prowadzące działalność artystyczną

Inne aktualności

Prezydent podpisał w czwartek nowelizację ustawy wspierającej twórców i podmioty prowadzące działalność artystyczną, której celem jest uruchomienie dodatkowych środków na pomoc artystom w czasie pandemii.

Celem ustawy jest uruchomienie nadzwyczajnych środków wspierających samorządowe instytucje artystyczne, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne wykonujące zawody twórcze lub artystyczne.

Istotą pierwszej z wprowadzonych zmian jest stworzenie podstawy prawnej do udzielania z budżetu państwa pomocy socjalnej dla twórców i artystów. W czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 12 miesięcy po ich odwołaniu, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie mógł przeznaczać środki budżetu państwa z części, której jest dysponentem, na wsparcie finansowe w postaci pomocy socjalnej, twórców i artystów. Warunki i zasady udzielania wsparcia, oraz kwota wydatków na ten cel mają być określone rozporządzeniem ministra kultury.

Druga z wprowadzonych zmian poszerza listę celów, na jakie mogą być przeznaczane środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną i artystyczną. Ze wsparcia będą mogły skorzystać samorządowe instytucje kultury, oraz organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy prowadzący działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca.

Zasady rozdziału i przekazywania wsparcia, jak również zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o jego wykorzystaniu, zostaną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Źródło:

PAP

Tematy w toku