28.02.2020 Wersja do druku

Kielce. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalki i Aktora Kubuś

Prezydent Miasta Kielce ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora instytucji kultury Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach, ul. Duża 9.

§ 1. Konkurs ma charakter otwarty. § 2. 1. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki: 1)ma pełną zdolność do czynności prawnych; 2)korzysta w pełni z praw publicznych; 3)ukończyła studia wyższe magisterskie; 4)posiada znajomość przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej a także znajomość prawa zamówień publicznych, zagadnień z zakresu finansów publicznych oraz administracji 5)nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe 6)nie jest objęta zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz.1440) 7)legitymuje się dobrym stanem zdrowia, pozwalającym na pracę na stanowisku kierown

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Źródło:

Materiał własny

Materiał nadesłany

Data:

28.02.2020