EN

9.10.2020, 18:34 Wersja do druku

Katowice. ASP zainaugurowała nowy rok akademicki

Inne aktualności

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zainaugurowała w piątek 20. rok akademicki jako samodzielna uczelnia. Uroczystości przewodniczył nowy rektor prof. Grzegorz Hańderek, który zastąpił pełniącego tę funkcję przez 8 lat prof. Antoniego Cygana.

Ze względu na epidemię w uroczystości mogła uczestniczyć ograniczona liczba osób, przebieg inauguracji transmitowano w internecie.

"W ostatnim czasie wszyscy w jakiejś mierze zostaliśmy postawieni przed koniecznością zdefiniowania na nowo naszych czasoprzestrzennych relacji. Choć działania, jakie podejmowaliśmy od dłuższego czasu, osadzone były w tzw. technosferze - korzystały ze zdobyczy i możliwości innych nauk, a splot realności i wirutalności nie od dziś przecież określa współczesną kulturę wizualną. Do niedawna były one jednak fenomenem badawczym, artystycznym bądź projektowym eksperymentem, dziś urzeczywistniają się raczej jako fenomen codziennej komunikacji" - powiedział podczas inauguracyjnego przemówienia prof. Hańderek.

List do uczestników inauguracji skierował wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński, który ocenił, że rozwój szkolnictwa artystycznego był zawsze integralnie związany z sukcesem młodego pokolenia Polaków. "Sztuka i nauka wyrastają ze wspólnego źródła, którym jest talent i kreatywność. Umiejętność patrzenia na zjawiska z różnych perspektyw i znajdowania niekonwencjonalnych rozwiązań jest podstawą innowacyjności, a ta staje się motorem dynamicznego rozwoju społeczeństwa. Wierzę, że uczelnie artystyczne będą nadal coraz bardziej widoczne w przestrzeni artystycznej i edukacyjnej Europy i świata, pozostając kuźniami kadr narodowej kultury" - napisał wicepremier.

W czasie uroczystości wykład inauguracyjny pt. "Łączmy się! Dlaczego bez artystów i artystek nie da się tworzyć lepszej przyszłości?" wygłosiła dziennikarka i promotorka kultury, prezeska Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana Bogna Świątkowska. Przyjęto też oficjalnie studentów I roku do społeczności akademickiej.

Zajęcia dydaktyczne w katowickiej ASP podczas epidemii prowadzone są w systemie hybrydowym. Wszystkie zajęcia teoretyczne - wykłady, seminaria, konwersatoria - na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich odbywają się w trybie zdalnym. Zajęcia praktyczne - artystyczne, projektowe, ćwiczenia, korekty, warsztaty - odbywają się w systemie hybrydowym, tj. na przemian w trybie zwykłym i zdalnym, na zasadach określonych przez prowadzącego zajęcia w porozumieniu z dziekanem.

Liczba osób uczestniczących w zajęciach stacjonarnych jest ograniczona i zależy od decyzji prowadzącego zajęcia. Warunkiem przeprowadzenia zajęć jest zachowanie bezpiecznego odstępu pomiędzy stanowiskami pracy lub miejscami do siedzenia. Za zgodą rektora dopuszcza się możliwość indywidualnego korzystania z pracowni. Tam, gdzie używany jest sprzęt komputerowy, sprzęt fotograficzny, narzędzia i maszyny, studenci mają obowiązek pracy we własnych rękawiczkach jednorazowych. Do budynków uczelni zostaną wpuszczone osoby, których temperatura ciała jest niższa niż 38 stopni Celsjusza.

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach powstała 1 września 2001 roku. Otrzymała wówczas status samodzielnej placówki. Wcześniej, od roku 1947, działała jako filia najpierw wrocławskiej Szkoły Sztuk Pięknych, a następnie, od 1952 roku, włączono ją w struktury krakowskiej ASP.

Źródło:

PAP

Autor:

Anna Gumułka