03.03.1961 Wersja do druku

Jeszcze jeden Durrenmatt

TEATR DRAMATYCZNY WARSZAWY wprowadził na polskie sceny już dwie sztuki Durrenmatta, szwaj­carskiego dramaturga pi­szącego po niemiecku. Obie - i "Wizyta starszej pani" i "Romulus Wielki" były pięknymi osiągnięciami, którym towarzy­szył sukces. Obecnie, wystawia­jąc tegoż autora zjadliwą kome­dię na ludzkie urojenia "Anioł zstąpił do Babilonu" w przekła­dzie Krzywickiej, Garewicza i Laua (fragmenty wierszowane), reżyserii {#os#6236}Swinarskiego{/#}, sceno­grafii tegoż i {#os#560}Starowieyskiej{/#}, z muzyką {#os#16832}Rudzińskiego{/#} -teatr ten kontynuuje lansowanie znako­mitego pisarza. Jeśli ziści się za­powiedź wystawienia również "Franka V" - byłaby to godna szczególnej uwagi konsekwen­cja. Swinarski, uczeń Brechta, pod­kreślił koligacje wyobraźni auto­ra z inscenizatorami niemiecki­mi. Takim lakmusowym papier­kiem niemieckości może być sce­na zdejmowania butów przez {#os#6506}Nowaka{/#}, który cudownie ożywił postać policjan

Zaloguj się i czytaj dalej za darmo

Zalogowani użytkownicy mają nieograniczony dostęp do wszystkich artykułów na e-teatrze.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się.

Tytuł oryginalny

Jeszcze jeden Durrenmatt

Źródło:

Materiał nadesłany

Kurier Polski Nr 54

Autor:

Jerzy Zagórski

Data:

03.03.1961

Realizacje repertuarowe